Astra-Zeneca tycks vara ett sorgebarn 

Astra-Zenecas vaccin väcker frågor, inte bara om dess effektivitet.
Astra-Zenecas vaccin väcker frågor, inte bara om dess effektivitet.

I pressen har man - bortsett skriverier om förseningar och kontrakt, som upphandlarna tydligen inte har kännedom om - fått läsa att Astra-Zenecas vaccin har sämre effekt än konkurrenternas och att det eventuellt kan öka risken för blodpropp. 

Insändare 16 mars 2021 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vaccinet är godkänt av svenska myndigheter.  Jag har full förståelse för att våra myndigheter i nuläget både kan och ska ändra sina rekommendationer allteftersom det kommer nya rön och kunskaperna ökar.  

Att man i vissa fall gör andra bedömningar än andra länders sakkunniga gör, är också i sin ordning.  Nya data kan naturligtvis verka både i positiv och negativ riktning.  Eftersom EU nu arbetar för att ta fram ett vaccinationspass, har jag följande fråga till Folkhälsomyndigheten: Om jag, när jag småningom kommer i tur för att vaccineras, blir erbjuden Astra-Zenecas vaccin, har jag några garantier för att jag inte i slutändan blir nekad vaccinationspass därför att det, när nya rön inkommer, visar sig att vaccinet inte ger tillräckligt bra skydd?

Ämnen du kan följa