Arbetsmiljön har högsta prioritet i Valdemarsvik

Helena von Schantz (L) skriver i NT den 4 mars 2021 och kommenterar den senaste tidens debatt kring sociala medier och tonläget i Valdemarsviks kommun. Jag delar hennes slutsatser att kommunen ska ta ansvar för arbetsmiljön och hälsan hos våra anställda.

Insändare 10 mars 2021 16:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Mer inte mindre öppen debatt i Valdemarsvik" NT 5/3

Det är just precis det den här frågan handlar om. En stor mängd kommunala medarbetare har vänt sig till oss, inte bara de närmast berörda, och påtalat att tonläget och det som skrivs på sociala medier, inte bara i det ärende von Schantz refererar till i sitt inlägg, påverkar deras arbetsmiljö negativt.

 

Jag vill vara tydlig med att det inte handlar om att undgå någon kritik, den som läser hela inlägget på kommunens hemsida, eller min insändare för någon vecka sedan, får det klart och tydligt för sig. Det jag hoppas är att samtalet kan föras på ett mer sakligt sätt, i rätt forum, i bättre tonläge och med rätt adressat – vilket är kommunledningen, inte enstaka tjänstemän, vilket Helena von Schantz (L) exemplariskt nog gör.

 

Vad gäller frågan om arbetsmiljön för våra anställda så vill jag göra det oerhört klart. Varken jag eller några andra i den politiska ledningen eller högsta tjänstemannaledningen i kommunen accepterar några som helst trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling. Oavsett om det sker inom organisationen, av chefer och medarbetare, eller utanför organisationen.

 

Vi strävar varje dag efter att göra arbetsmiljön bättre för kommunens anställda. Därför genomförs från och med 2020 årliga medarbetarenkäter för alla anställda, den första genomfördes i vintras. Utifrån den ska en handlingsplan arbetas fram där vi i år väljer att särskilt prioritera frågan om kränkande behandling och ska säkerställa att alla medarbetare och chefer både arbetar förebyggande men också vet hur det ska hanteras i det fall det skulle förekomma. Under 2021 kommer också alla chefer, vilket kommunstyrelsen beslutat om i sin verksamhetsplan, erbjuds utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt.

 

Ingen är felfri, och visst gäller det även ledningen för Valdemarsviks kommun, men som beskrivet ovan är ambitionen tydlig att kommunen utveckla arbetsgivarpolitiken framåt. Vårt mål är att alla anställda ska kunna rekommendera Valdemarsviks kommun som arbetsgivare. Innan dess kommer i alla fall inte jag vara nöjd.

Ämnen du kan följa