Tvingas bryta mot regler för att söka jobb

Signaturen "Kroniskt sjuk" menar att regelverken mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte är förenliga med varandra.
Signaturen "Kroniskt sjuk" menar att regelverken mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte är förenliga med varandra.

Arbetsförmedlingen tar inte hänsyn till arbetssökande som till viss del har permanent sjukersättning, tidigare kallad sjukpension enligt det gamla regelverket.

Insändare 20 juni 2022 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid till exempel en sådan ersättning på 50 % ska man arbeta 20 timmar per vecka. 

På Arbetsförmedlingen struntar man i detta genom att anse att den arbetssökande som har ett arbetsutbud på 50 %, ska vara i arbetsmarknadsåtgärd dessa timmar, och söka arbeten utanför den tiden. Detta strider mot Försäkringskassans regelverk.

 

När detta påpekats för handläggare på Arbetsförmedlingen har det ignorerats. Det gör att den arbetssökande tvingas mellan att göra fel mot Försäkringskassans regler, eller strunta i vad handläggaren på Arbetsförmedlingen säger gällande tider, och därmed riskera att stängas av. 

Hur många arbeten den arbetssökande ska söka är godtyckligt, eftersom det beror på vilken handläggare på Arbetsförmedlingen som handlagt ärendet för den personen. Att hitta tjänster på deltid att söka kräver tid och engagemang. De flesta jobb på arbetsmarknaden är i dag på heltid. Det kan alltså ta längre tid att hitta rätt antal deltidstjänster att söka, än att hitta samma antal jobb på heltid.

 

Den som har sjukpension har det på grund av en kronisk sjukdom eller skada. Detta struntar man på Arbetsförmedlingen i då man förväntar sig att denna sjuka person ska söka jobb utanför den av annan myndighet bestämd tid.

Den som är sjuk, eller har en skada behöver vila. Inte använda den tid som Försäkringskassan betalar ersättning för till att söka arbeten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa