Svaret: Vårt uppdrag är inte att bedöma arbetsförmåga

"Det är inte Arbetsförmedlingens uppdrag att bedöma en persons arbetsförmåga, det gör Försäkringskassan", skriver Gabriella Gylling från Arbetsförmedlingen.
"Det är inte Arbetsförmedlingens uppdrag att bedöma en persons arbetsförmåga, det gör Försäkringskassan", skriver Gabriella Gylling från Arbetsförmedlingen.

Det är inte Arbetsförmedlingens uppdrag att bedöma en persons arbetsförmåga, det gör Försäkringskassan.

Insändare 20 juni 2022 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tvingas bryta regler för att kunna söka jobb" NT 21/6

 

Om en person har permanent sjukersättning på exempelvis 50 procent står denna till arbetsmarknadens förfogande på resterande 50 procent. Åtminstone om den sökande vill ha ersättning från a-kassa och kan då erbjudas program på den del som inte omfattas av sjukersättningen. En person som deltar i programmet på deltid ska ha möjlighet att skriva ansökningshandlingar, söka arbete, gå på intervjuer och så vidare under den tiden.

 

Men då program utformas utifrån personliga behov kan deltagande i ett och samma program skilja sig åt mellan deltagare. En person kan till exempel behöva mer tid för att slutföra vissa uppgifter eller upplever att jobbsökandet tar längre tid. Då får Arbetsförmedlingen anpassa aktiviteterna så att detta går att göra inom programtiden.

 

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med varje arbetssökande göra en handlingsplan där skyldigheter, planerade aktiviteter och inriktning beskrivs.

Eventuella undantag från kravet att aktivt söka lämpliga arbeten ska dokumenteras i handlingsplanen. Den som är arbetslös ska sedan regelbundet rapportera vilka åtgärder hen har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Om någon upplever att det är oklart vad som gäller eller kring ens handlingsplan är man alltid välkommen att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa