Är jordbruk och badresor kommunal kärnverksamhet?

Norrköpings kommun vill betala det begärda priset för Ringstad gård, 125 miljoner kronor. Arkivbild.
Norrköpings kommun vill betala det begärda priset för Ringstad gård, 125 miljoner kronor. Arkivbild.

Enligt kommunens tjänsteman Henrik Haugness är köpet av Ringstad gård helt i linje med den översiktsplan som finns för området.

Insändare 7 oktober 2023 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Ringstad gård är såld - köpare Norrköpings kommun" NT 21/9

Marken ligger strategiskt för framtida företagsetableringar. Då pratar vi inte om åkermarken förtydligar han och tillägger: ”De avtal som redan är skrivna för fastigheten, som arrenden på åkermark, kommer fortsatt att gälla. Liksom för den stallverksamhet som finns på gården. Vår tanke är att så mycket som möjligt ska vara sig likt.”

Vad man ska göra med de fina kulturhistoriska byggnaderna vet man inte från kommunens sida, framgår av samma artikel i NT. Andra herrgårdar kommunen köpt (till exempel Händelö) står och förfaller.

”Vi köper marken då den är attraktiv mark för verksamhet” säger Reidar Svedahl (L) i en annan NT intervju.

Då undrar många, enligt en mängd inlägg på nt.se, hur man anser sig ha råd med detta köp när man ska koncentrera sig på det man anser vara kommunal kärnverksamhet.  Om jordbruket ska fortgå så behöver ju inte kommunen äga marken. Lika lite som den stora markyta som blockeras av några få badresor i veckan från vår förlustflygplats, som år efter år får enorma skattebidrag. Här kan man verkligen dyrt sälja centrumnära mark och skapa bra arbetstillfällen.

I ett annat NT-reportage kunde vi läsa att många synpunkter kommit in på den nya översiktsplanen, ÖP25. De allra flesta rör byggande på jordbruksmark, som man vill ska upphöra. Nya omvärldsläget med krav på större självförsörjning (MSB ska sköta det) innebär att alla Sveriges ”små-påvar” till kommunpolitiker måste sluta slåss för etableringar av lager och uppställning för långtradare vid logistikcentra på jordbruksmark.

Här behövs ett nationellt starkt skydd av jordbruksmark. Miljöbalken, som förbjuder byggnation på jordbruksmark om det inte är av riksintresse, följs inte och tycks vara för svag när kommunerna har planmonopol och Länsstyrelsen säger ja.  Den ÖP som kommunen hänvisar till vid köpet av Ringstad gård, för 125 miljoner, är en gammal förlegad ÖP. 

Nu måste vi vänta på den demokratiska processen för ny fräsch ÖP 25 som tar hänsyn till nya förutsättningar. Vi måste vara oerhört rädda om vår lokala jordbruksmark, med arbetstillfällen och korta transporter. Vi kan aldrig lära oss äta import från Kina och stål, betong och asfalt. Lyssna nu på alla synpunkter innan mera går i fel riktning för en hållbar framtid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa