Är företagen inne på fel spår?

Varken Rusta, Stadium, Martin & Servera och Postnord tycks inse allvaret med höjda bränslepriser och den globala energi- och klimatkrisen, skriver Krister Hagsten.
Varken Rusta, Stadium, Martin & Servera och Postnord tycks inse allvaret med höjda bränslepriser och den globala energi- och klimatkrisen, skriver Krister Hagsten.

"Vi valde bort ett industrispår då det var så nära till hamnen", påstår Rustas logistikchef Magnus Hallin i NT 22/11.

Insändare 24 november 2021 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Jättelager väljer bort spåret - använder hellre båtar" NT 22/11

Det tycks vara motiveringen till varför Rusta väljer bort järnvägstransporter. 

I samma artikel berättas att varor från Norrköping distribueras till Sverige, Finland, Norge och fem nyetablerade butiker som Rusta har startat i Tyskland. 

På vilket sätt som de långväga transporterna från lagren kommer att ske, får läsarna inte veta, men en försiktig gissning blir: med lastbil. 

Varken Rusta, Stadium, Martin & Servera och Postnord tycks inse allvaret med höjda bränslepriser och den globala energi- och klimatkrisen.

Att statligt majoritetsägda Postnord väljer lastbilar som enda transportmedel från sitt nybyggda megalager på Malmölandet (trots närheten till Kardonbanan), samtidigt som statliga järnvägstransportföretaget Green Cargo brottas med lönsamhetsproblem, bevisar en skrämmande brist på helhetssyn och krismedvetande. 

Frågan är hur ansvariga inom regering och riksdag resonerar. 

Och hur tänker samhällsbyggnads- och miljöansvariga på Norrköpings kommun? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa