Är fiskarna viktigare än människorna?

Delar av Strömparken har stängts av på grund av halkrisken.
Delar av Strömparken har stängts av på grund av halkrisken.

Sedan flera veckor tillbaka har Lekbäcken i Strömparken varit frusen.

Insändare 18 februari 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har fått till följd att bäcken svämmat över och man har fått stänga av promenadstråket närmast Strömmen.

Varje dag, vardag som helgdag, har det varit upp till fem "gubbar" som i timmar hackat bort is för att hålla en ränna öppen. På frågan om de sett någon fisk får vi svaret att det har man inte och de finner det märkligt att inte tillflödet stängts av. 

Det senare är fullt möjligt då det finns en lucka, som kan stänga till flödet. Förutom männen som hackar is har där varit stora grävskopor som tagit bort isblock. 

Vad kostar inte denna arbetsinsats? Hade det inte varit bättre för oss Norrköpingsbor om man lagt dessa pengar på halkbekämpning av gång- och cykelbanor? Om det mot förmodan är av omsorg om eventuella fiskar måste man ställa sig frågan vad som är viktigast - fiskar eller människor?

Ämnen du kan följa