Är det dubbelbeskattning eller...?

Att tvingas vara med i vägföreningen i Östra Husby kostar 2000 kronor per år, skriver signaturen Göran.
Att tvingas vara med i vägföreningen i Östra Husby kostar 2000 kronor per år, skriver signaturen Göran.

Människor som har valt att bosätta sig utanför tätorten (Norrköping) tvingas att vara medlemmar i den lokala vägföreningen.

Insändare 7 april 2022 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebär en extra beskattning på cirka 2000 kronor per år och fastighet. (Östra Husby). Den extra beskattningen träffar inte boende i ex.vis Eneby, Smedby. Varför?
I dagspressen skrivs det om att ifall kommunen skulle överta ansvaret för vägarna i ytterområdena har man inte koll på vad detta skulle kosta kommunen. Högst märkligt, då situationen nu är den att respektive vägförenings intäkter består av dels medlemmarnas avgifter, dels av det kommunala bidraget till föreningen. 
Med enkel matematik borde de sammanlagda medlemsavgifterna i vägföreningarna vara svaret på frågan. 
Min fråga är alltså:
Hur mycket kostar bidraget till berörda vägföreningarna i dag?
Hur stora är de totala medlemsavgifterna i berörda vägföreningar?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa