Använd åkermark till det den är till för

Då jag återvände till Norrköping 1985 gladdes jag av politikernas löfte att åkermark inte längre skulle bebyggas.

Insändare 21 juni 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det tog dock inte många år innan man åter började använda åkermarken och användandet av åkermark till byggnation har sedan ökat ständigt ökat snabbare och snabbare. Det sista tillskottet är ju ett fängelse som skall byggas på åkermark.


Globaliseringen har resulterat i att livsmedel i stor utsträckning importeras från andra länder och åkermarken används för andra ändamål. Pandemin och Rysslands anfall av Ukraina har ju redan visat att import från andra länder påverkas av sådana händelser och vi kan också förvänta oss ytterligare påverkan av klimatförändringar.

Importen av livsmedel är alltså osäker då förutsättningarna plötsligt förändras. Sverige importerar mer än 50 % av sina livsmedel och borde börja arbeta för ökad produktion i hemlandet för att inte riskera svält vid händelser som minskar möjlighet till import. Använd åkermark till det den är till för.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så påverkas Norrköpingsföretaget av kriget

Så påverkas Norrköpingsföretaget av kriget

Norrköping är först i länet – med att göra sig redo för att hantera matförsörjning i krisläge

Norrköping är först i länet – med att göra sig redo för att hantera matförsörjning i krisläge