Antalet felparkerade elsparkcyklar minskar

Kommunerna runt om i Sverige har reagerat på olika sätt sedan lagförändringen kring parkering av elsparkcyklar som trädde i kraft den 1 september.

Insändare 23 september 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Lagen om elsparkcyklar verkar inte följas" NT 17/9

"Ta betalt för insamlade sparkcyklar" NT 22/9

Två ytterligheter är Göteborg där man valt att göra undantag av lagen i hela kommunen, och Malmö som anställt personal för att flytta på samtliga felparkerade cyklar.

 

I Norrköping har vi valt den gyllene medelvägen, vi arbetar både med parkeringar och fordonsflytt. Den uppmärksamme noterade redan under sommaren att det började dyka upp parkeringsskyltar för elsparcyklar i Norrköping. 

 

Vi prioriterar de områden som har högst trafik, vilket i regel ligger innanför promenaderna. Området kommer successivt att utökas även bortom promenaderna. 

Parallellt så uppdaterar vi geofencingen och informationen till operatörerna. De har bland annat fått kartmaterial med alla våra cykelställ samt de nya elsparkcykelparkeringarna och jobbar just nu med att lägga in de som ”mandatory parking”. Det innebär att när det är klart så ska man som kund inte kunna avsluta sin resa på annat ställe än vid tillåten parkering. Den som ändå uppmärksammar felparkerade fordon kan anmäla detta via kommunens hemsida.

 

När det gäller fordonsflytt så är det fokus på en trafiksäker miljö och då är det i första hand de elsparkcyklar som står trafikfarligt eller hindrande som vi flyttar. Operatörerna har successivt ökat sin närvaro i staden och de själva flyttar idag många fler felparkerade fordon än tidigare. Detta märks hos parkeringsenheten som ser en trend vad gäller minskande antal felparkeringar.

 

Avgiften som operatörer får betala för fordonsflytt ligger i paritet med kommunens kostnad för att hantera flytten och skall inte ses som en möjlighet till inkomst för kommunen.

Med en god dialog och samarbete med våra operatörer får vi tillsammans få ordning på problematiken.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa