Anrik miljö har blivit soptipp mitt i Norrköping

Signaturen Stadsflanören har tröttnat på hur skräpigt och rörigt det blivit runt Skvallertorget. Kommunen förklarar sig.

Så här har planerna på de nya bostadshusen intill Sista supen vid Skvallertorget tidigare presenterats av fastighetsexploatören Conlega. Arkivbild.

Så här har planerna på de nya bostadshusen intill Sista supen vid Skvallertorget tidigare presenterats av fastighetsexploatören Conlega. Arkivbild.

Foto: Conlega

Insändare2022-05-17 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mitt i centrala Norrköping och i en av det mest livliga gångstråken ligger Skvallertorget. I anslutning ligger Bergslagsgården och ”Sista supen”, två anrika miljöer i Norrköping som sedan flera år ligger i träda.

Det finns ju en Renhållningslag i kommunen som säger att det är förbjudet att skräpa ner på gator och torg, men får det se ut hur som helst på andra sidan staketet?

Bergslagsgården har legat i träda i flera år, med en uppgrävd innergård som är inhägnad. Sista supen har även den legat i träda flera år och där har innergården blivit ett upplag som mer liknar en soptipp i centrala Norrköping.

Min fråga till ansvariga i kommunen: kan inte fastighetsägaren/arrendatorn åläggas att städa upp och ställa iordning gårdsmiljön vid Bergslagsgården och på fastigheten Sista supen?

Kan kommunen ställa krav på att om ingen verksamhet bedrivs så sägs eventuellt kontrakt upp och nya entreprenörer får möjlighet att bedriva verksamhet i den attraktiva miljön kring Skvallertorget.

Stadsflanören

Svar direkt

Vi vet att miljöerna kring Skvallertorget och Industrilandskapet är mycket uppskattade. Tyvärr har det som insändaren beskriver under en tid varit rörigt på grund av ombyggnation vid Bergslagsgården och Sista supen. 

Det beror dels på att det utförts arkeologiska undersökningar på områdena. Något som förutom att det ser rörigt ut också har bidragit till att det varit svårt att bedriva verksamhet i fastigheterna. 

Därutöver ska en ny detaljplanen för fastigheterna antas i kommunfullmäktige i maj. Om fullmäktige beslutar att anta detaljplanen och om den vinner laga kraft utan att överklagas kan byggnationen på respektive fastighet komma igång inom en snar framtid. 

På Bergsbron 7 planeras det för en restaurang som byggherren är ivrig att komma igång med, men för att de ska kunna bygga måste detaljplanen ha vunnit laga kraft och fastighetsförrättningen behöver vara klar. Förrättningen kan tyvärr inte starta förrän detaljplanen vinner laga kraft. 

Fastigheten vid Sista supen ska också bebyggas men med bostäder. Framför huset kommer de två träden bevaras som står i anslutning till Skvallertorget och det blir en ny torgbildning. Sista supen är skyddad och kommer att stå kvar.

Daniella Aman, Mark- exploateringsingenjör Norrköpings kommun