Anpassa planeringen efter de boendes behov

Insändare 12 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående "Efterlängtad gång- och cykelväg skjuts framåt", NT 9/11.

NT skriver att etapp 1 är efterlängtad – så är det inte. De behov som boende i området Marby-Unnerstad-Sidus-Djurön redovisat stämmer inte alls med de planer Trafikverket i samspel med kommunen har. Det görs i fel ordning, på fel ställe, kostar enorma pengar och kommer inte att nyttjas av så många.

Att göra pendlarparkering och cykelställ vid Arkösundvägen känns fel. Ingen vågar ställa cykeln där obevakad. Vem värmer upp sin bil för att åka 10 km från Djurön och ställa den här då bara 3 km återstår in till Norrköping. Man måste då äga bil för att köra hit och dessutom ha busskort för att nå staden. Utökad busstrafik på Djurölinjen är bättre.  
Marbybor cyklar redan på bra belyst cykelbana till stan eller till buss 116 vid Abborreberg, med 15 minuters turtäthet och bra kvälls- och helgturer. De har inget behov av planerad cykelbana etapp 1 eller pendlarparkering.

Däremot behövs cykelbana från Djurön till Marby, som då även betjänar Sidus och Unnerstad. Den är planerad sedan 30 år, inritad längs Bråviken. Då når alla på tryggt sätt buss 116 och befintlig cykelbana via Lindö in till stan. Det finns även behov av en cykelväg från Marby till Dagsberg, med skola, kyrka, idrott och vårdcentral.

Redan vid möten i kommunhuset Rosen hösten 2012 samt i maj 2013, ledda av Anna Larsson, stadsbyggnadskontoret, framfördes bra synpunkter. Deltog gjorde representanter för föreningar i området samt tjänstemän från kommunen och Trafikverket. Ingen tycks ha lyssnat.
Under 2017 hölls samråd, något som verkar vara lite av en skendemokratisk process man måste passera, då planerna landat fel. 
Det handlar om våra skattepengar. Kommunen bidrar med 50 procent av kostnaden – märkligt då cykelbanor vid statlig väg ska bekostas av staten. 

Ett omtag behövs omgående för en ny bättre planering så vi kan cykla säkert dit vi ska.

Ämnen du kan följa