Siffrorna bakom de fagra orden om Symfoniorkestern

Insändare lovordar Scenkonst Öst, särskilt Symfoniorkestern (SON). Förutom fagra ord om SON:s kvaliteter beskrivs de stora och viktiga fördelar som orkestern medför för Norrköping.

Skattebetalarna subventionerar varje biljett med mer än 2 000 kronor, skriver signaturen Ännu en F.d. Arkivbild.

Skattebetalarna subventionerar varje biljett med mer än 2 000 kronor, skriver signaturen Ännu en F.d. Arkivbild.

Foto: Brita Nordholm/Calle Slättengren

Insändare2023-08-23 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Livskvalitet, besöksnäring, stadens attraktionskraft med mera gynnas. Insändarna menar att ingen kulturyttring, motsvarande Scenkonst Öst, överlever utan bidrag. Så är det säkert.

Insändarna presenterar sig ofta som F.d eller emeritus någonting, sannolikt för att deras inlaga skall framstå som särskilt beaktansvärd. Men ingen av alla dessa F.d vill dock ange vad som är en rimlig bidragsnivå. Kanske för att man inte vet hur mycket skattepengar verksamheten slukar.

Att visa dessa påstådda kvaliteter och fördelar i siffror är svårare. Orkestern fyller Louis De Geer stolar till en tredjedel, 900 stolar är tomma vid varje orkesterframträdande, nästan ingen i besöksnäringen anser det motiverat att vara sponsor till orkestern. Kommunens inflyttningstal är lägst bland jämförbara städer. Trots alla dessa fördelar.

2022 fick Scenkonst Öst 209 miljoner i bidrag av skattebetalarna, trots det blev det en förlust med 4,3 miljoner. Biljettintäkter betalade av åskådare/åhörare var cirka 14,5 miljoner, endast 8,6 procent av de totala intäkterna.

I 2022 årsredovisning framställs att det ekonomiska resultatet påverkats av pandemin. Många pandemirestriktioner upphörde hösten 2021, resterande upphörde vintern 2022. Besöksantalet för Scenkonst Öst 2022 var 65 procent av snittet för 2019/2018. Motsvarande för Dramaten och Operan var 86 procent respektive 90 procent. Där fanns alltså en mindre pandemieffekt. (Men så går nog inte att jämföra)

Från Scenkonst Öst första verksamhetsår 2016 till och med 2022, sju verksamhetsår, har Scenkonst Öst erhållit 1 347 700 000 kronor från skattebetalarna. Mer än 1,3 miljarder. I snitt 192 miljoner per år. Tar man bort pandemiåren 2020 och 2021 blir summan 945 600 000 kronor, som skattebetalarna har bidragit till verksamheten. Det är 189 miljoner i snitt - varje år.

Skattebetalarna subventionerar varje biljett med mer än 2 000 kronor.

189 miljoner motsvarar lön, inklusive sociala avgifter, för ungefär 360 undersköterskor. Nu ska inte varje skattekrona gå till vård och omsorg – men som jämförelse!

Hur ser Scenkonst Östs styrelse på miljonrullningen? Är det ekonomiska resultatet enligt styrelsens intentioner? Motsvarar besökssiffrorna förväntningarna? Är nära 200 miljoner per år, ett väl avvägt belopp för att nå eftersträvad konstnärlig nivå? Eller för att nå de effekter på livskvalitet, besöksnäring, stadens attraktionskraft, som förväntas?

Fotnot: Besöksantal, ekonomi och sponsorer är Scenkonst Östs och Symfoniorkesterns egna uppgifter hämtade ur årsredovisningarna för 2022. Besöksantal på Operan och Dramaten är hämtat ur respektive årsredovisning.