Andra placeringar för stationen bör undersökas

Ostlänken bör naturligtvis analyseras ur ett nationellt,regionalt och lokalt perspektiv.

Insändare 12 mars 2021 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nationellt handlar det i första hand om snabba förbindelser mellan Stockholm - Malmö - Göteborg och inom inte alltför avlägsen framtid söderut till Köpenhamn och Hamburg.

De regionala förbindelserna tillgodoses till stor del med de befintliga järnvägspåren som bör anpassas till Ostlänken och underhållas i sedvanlig ordning.

Lokalt kan Ostlänken anläggas så att den inte enbart tillgodoser centrala Norrköping och Linköpings behov utan även kranskommuner som Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

Under senare decennier har Norrköping och Linköping befolkningsmässigt vuxit påtagligt vilket medför att de nuvarande centralstationerna inte längre ligger centralt. 

För resmål utanför länets gränser bör man därför analysera alternativa stationslägen bland annat med hänsyn  till Ostlänkens funktionalitet (tidsvinst, alternativ till flyg) och kostnader (enligt Trafikverkets bedömning).

Ostlänken

Insändare: Tuula Hjelm om Ostlänken: Lägg planerna på is tills vidare - satsa på skola och omsorg • Sophia Jarl (M) svarar

Tuula Hjelm om Ostlänken: Lägg planerna på is tills vidare - satsa på skola och omsorg • Sophia Jarl (M) svarar

Ny ovisshet kring Ostlänken efter regeringens besked • Jarl (M): "Vi måste få svar på vad de här analyserna handlar om"

Ny ovisshet kring Ostlänken efter regeringens besked • Jarl (M): "Vi måste få svar på vad de här analyserna handlar om"
Visa fler
Läs mer!

"Guldklockornas tid är förbi, det livslånga lärandets era är här"

"Guldklockornas tid är förbi, det livslånga lärandets era är här"
Ämnen du kan följa