Allt är inte guld och gröna skogar

För mig är det viktigt att skaffa kunskap innan vi fattar beslut, skriver utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad i sitt svar till Thomas Eriksson.

Under många år har vi undantagit skolan från besparingar medan alla andra verksamheter fått hålla tillbaka, skriver Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.

Under många år har vi undantagit skolan från besparingar medan alla andra verksamheter fått hålla tillbaka, skriver Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.

Foto: Elin Holmer

Insändare2022-01-28 09:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Inse att behoven är långt över medlen" NT 25/1

I det sammanhanget är det viktigt att göra verksamhetsbesök men det är också viktigt att följa utvecklingen inom olika områden. För skolans del är det synnerligen viktigt att följa kunskapsutvecklingen. 

Med respekt för att det ser olika ut på olika skolor och till och med i olika klasser kan jag konstatera att vi lyckats vända utvecklingen. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete där vi bland annat fokuserat på att fånga upp elever och ge stöd tidigt. Det är också ett resultat av att vi under många år undantagit skolan från besparingar medan alla andra verksamheter fått hålla tillbaka. 

Det innebär dock inte att vi kunnat göra allt vi vill eller att allt är guld och gröna skogar. Precis som Thomas Eriksson skriver är behoven stora och ambitionen överstiger ofta möjligheterna. Därför måste vi prioritera de delar vi ser ger bäst effekt. Det är ett ständigt pågående arbete.

Thomas Eriksson skriver även att han försökt bjuda in beslutsfattare till den skola han arbetar på utan att få svar. Jag vet inte vem som bjudits in eller hur det gått till men jag försöker regelbundet besöka alla verksamheter som utbildningsnämnden är ansvarig för. Under pandemin har det av förklarliga skäl blivit betydligt färre besök men jag kommer gärna och besöker er. Skicka ett mail så bokar vi in en tid som passar.