Alla elever ska bli sedda och få stöd

Det är tråkigt och känns inte alls bra att du upplever situationen på din skola som katastrofal.

Om man som medarbetare känner att skolan inte kan ge eleverna en likvärdig utbildning eller upprätthålla tryggheten för elever och personal i skolan så ska man i första hand vända sig till sin rektor, skriver utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Om man som medarbetare känner att skolan inte kan ge eleverna en likvärdig utbildning eller upprätthålla tryggheten för elever och personal i skolan så ska man i första hand vända sig till sin rektor, skriver utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Foto: TT/NT

Insändare2021-04-17 11:23
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Även om jag är medveten om att det finns utmaningar inom skolan och att situationen kan skilja sig åt mellan olika enheter så är det inte riktigt den bild jag har eller som kommer fram genom exempelvis vår medarbetarenkät.

Om man som medarbetare känner att skolan inte kan ge eleverna en likvärdig utbildning eller upprätthålla tryggheten för elever och personal i skolan så ska man i första hand vända sig till sin rektor. Det hoppas jag att du haft möjlighet att göra. Om man känner att man inte kan få gehör där bör man vända sig till sitt fackförbund. 

Att alla elever blir sedda och får den hjälp och det stöd som krävs för att nå uppsatta mål är den viktigaste uppgift som skolan har och även om vi inte är nöjda så har utvecklingen vad gäller resultat och likvärdighet i Norrköpings skolor gått åt rätt håll de senaste åren.

Trots att läget stundtals kan vara tufft på någon av Norrköpings skolor så visar den medarbetarenkät som presenterades i februari att många anställda rekommenderar sin arbetsplats till andra. 

På en femgradig skala har medarbetare svarat på ett antal påståenden. Till exempel ”Jag tycker att Norrköpings kommun är en bra arbetsgivare” och ”Jag rekommenderar gärna andra att börja arbeta på min arbetsplats”. Bland utbildningskontorets personal hamnade medeltalet för svaren på 3,9 på den femgradiga skalan. Det är på samma nivå som bland personalen i kommunen i sin helhet.

I samma enkät svarar medarbetarna på ett antal påståenden som rör delaktigheten. Bland utbildningskontorets personal hamnade det på 4,1 på den femgradiga skalan mot 4,0 för hela kommunen. 

Den budget som utbildningskontoret har fått för 2021 beslutades av utbildningsnämnden under hösten och innebär generellt sett ett något mindre ekonomiskt utrymme, men inte någon stor ekonomisk besparing. Däremot kan det hända att antalet tjänster på en skola påverkas av om elevunderlaget på skolan minskar eller om stadsbidragens villkor eller belopp förändras.

Utbildningskontorets verksamhet är stor och består av många olika enheter och arbetsplatser och de kan naturligtvis vara olika belastade under olika perioder. Eftersom det finns många medarbetare är vi också medvetna av att upplevelsen av den egna arbetsplatsen och skolverksamheten i sin helhet kan skilja sig åt. Så har det varit inte minst nu under den rådande pandemin.