Vi vill se kontinuitet i hemtjänsten

Ny statistik från databasen Kolada visar att äldre med hemtjänst får hjälp av i genomsnitt 16 olika från personalen under en 14-dagarsperiod, skriver Miri Ann Jonsson och Liza di Paolo-Sandberg.
Ny statistik från databasen Kolada visar att äldre med hemtjänst får hjälp av i genomsnitt 16 olika från personalen under en 14-dagarsperiod, skriver Miri Ann Jonsson och Liza di Paolo-Sandberg.

Äldre med hemtjänst får ofta hjälpen utförd av en mängd olika personer. Det påverkar både tryggheten och säkerheten.

Insändare 11 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför uppmanar SKPF Pensionärerna Norrköpings kommun att ta fram en handlingsplan för ökad personalkontinuitet. 

Tänk dig att det på två veckor kommer mer än ett dussin olika personer hem till dig för att sköta din hygien, laga mat och städa. Det är verkligheten för många med hemtjänst. Ny statistik från databasen Kolada visar att äldre med hemtjänst får hjälp av i genomsnitt 16 olika från personalen under en 14-dagarsperiod. Samtidigt är det stora skillnader över landet – siffran varierar från sex i en kommun till 25 i en annan.

 

Här i Norrköpings kommun träffar äldre i genomsnitt 19 hemtjänstpersonal (2022) på två veckor. Det här skapar otrygghet. Vi hör från medlemmar som känner oro när det ständigt kommer nya och okända personer hem till dem. De måste gång på gång förklara hur de vill ha hjälpen. För personer med demens kan det vara särskilt jobbigt. Bristande kontinuitet kan också leda till att äldre tackar nej till hemtjänst så att närstående i stället får rycka in.

 

Det handlar också om säkerhet. Hög personalkontinuitet behövs för att undvika smittspridning och för att öka personalens möjligheter att tidigt upptäcka ett försämrat hälsotillstånd hos den äldre. Därför har både Coronakommissionen och Socialstyrelsen slagit fast att problemet måste åtgärdas. 

 

Det är personalen som gör äldreomsorgen, hemtjänstanställda har ett otroligt viktigt jobb. Men för att kunna ge omsorg som är trygg, säker och individanpassad måste de få rätt förutsättningar. Därför uppmanar SKPF Pensionärerna Norrköpings kommun:

  • Gör en analys av situationen och orsakerna till att äldre med hemtjänst måste möta så många olika ur personalen. 
  • Ta fram att en skarp handlingsplan så att vår kommun blir ett gott exempel för andra när det gäller att erbjuda hemtjänst med hög personalkontinuitet.
  • Minimera andelen timanställda.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa