Agima hade inte uppdraget att ta fram en konsultrapport

Viktigt att vi som kommun är transparenta svarar kommundirektör Anna Selander signaturen LaSu som frågar efter vart skattepengarna tar vägen.

Agima Management AB, konsulten, hade inte i uppdrag att ta fram en konsultrapport utan uppdraget var att möjliggöra utvecklingsarbetet för projektgruppen som arbetade i uppdraget ”nytt kontor”, skriver kommundirektör Anna Selander.

Agima Management AB, konsulten, hade inte i uppdrag att ta fram en konsultrapport utan uppdraget var att möjliggöra utvecklingsarbetet för projektgruppen som arbetade i uppdraget ”nytt kontor”, skriver kommundirektör Anna Selander.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-11-24 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Bråttom med superkontoret - tog inte in fler offerter" NT 5/9

Jag har frågat efter konsultrapporten á 694 000 kronor som skedde utan upphandling där gränsen är 700 000 kronor. Jag bad att få läsa/se den men svaret jag fick var att det inte fanns någon så kallad konsultrapport.

Min undran är då om det var en muntlig framställan från konsultföretaget till kommunledningen eller om det var en bok alternativt uppsats eller någon annan presentation för något borde det väl varit med tanke på kostnaden? 

Med tanke på stålbadet i kommunen så ligger det ju i allas intresse att veta vart våra skattekronor tar vägen och att värdet av det vi inhandlar motsvarar kostnaderna. Vill att någon förklarar och påvisar resultatet vad vi faktiskt fick för våra pengar. 

LaSu

Svar direkt

Tack för din insändare, jag uppskattar att Norrköping har så engagerade och intresserade invånare. Det är givetvis viktigt att vi som kommun kan vara transparenta med hur skattepengarna används.

Agima Management AB, konsulten, hade inte i uppdrag att ta fram en konsultrapport utan uppdraget var att möjliggöra utvecklingsarbetet för projektgruppen som arbetade i uppdraget ”nytt kontor”, det som nu fått namnet tillväxt- och utvecklingskontoret. Det genomfördes även flera chefs- och medarbetarmöten där powerpointpresentationer visades som ett resultat av arbetet. Med andra ord togs ingen rapport fram men arbetet mynnade ut i den tjänsteskrivelse och det beslutsunderlag som presenterades och sedan beslutades i kommunstyrelsen den 14 augusti. De handlingarna går att begära ut genom att mejla kommunstyrelsens.kansli@norrkoping.se.

Uppdraget bestod alltså inte i att genomföra en förstudie eller att ta fram en rapport, utan det bestod just i att leda en grupp chefer i kommunen att komma fram till ett gemensamt utkast till beslutsunderlag och det beslutsunderlaget var en tjänsteskrivelse, i det här fallet. 

Det är av särskild vikt för mig som ytterst ansvarig för Norrköpings kommun att förvalta skattekronorna på ett omsorgsfullt sätt. Det är därför vi har etablerat tillväxt- och utvecklingskontoret. Genom att föra olika verksamhetsområden närmare varandra strävar vi efter att skapa ömsesidiga fördelar, vilket i förlängningen kommer att gynna invånarna i Norrköping.

Anna Selander, kommundirektör