Agera istället för utreda - fråga de unga vad de tycker

Idag, den 10 juni, tar kommunstyrelsen i Söderköping ställning till ny utredning om Nyströmska. Ineffektivt, tycker Lina Gustavsson Widlund som vill se skarpa förslag.

Öka Nyströmskas attraktivitet och gör skolan inte bara till en tillgång för samhället utan också en intäktskälla som ger ett tillskott till kommunkassan, skriver Lina Gustavsson Widlund som förslag på ett skarpt formulerat uppdrag från politikerna.

Öka Nyströmskas attraktivitet och gör skolan inte bara till en tillgång för samhället utan också en intäktskälla som ger ett tillskott till kommunkassan, skriver Lina Gustavsson Widlund som förslag på ett skarpt formulerat uppdrag från politikerna.

Foto: Axel Johansson

Insändare2024-06-10 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 9 april överlämnade jag ett brev från representanter för 60 företag till de styrande i Söderköpings kommun med synpunkter på det stoppade intaget av elever till de teoretiska gymnasieprogrammen på Nyströmska. Jag fick ett tack för initiativet men någon mer specifik återkoppling på det som faktiskt stod i brevet har jag inte sett till.

Under tiden arbetar man vidare med olika politiska beslut. Idag, den 10 juni ska man ta ställning till ett nytt utredningsuppdrag om Nyströmskas framtid i kommunstyrelsen. En av punkterna i utredningsuppdraget är att utreda ”vilken påverkan förslaget till fortsatt omfattning av Nyströmska har på näringslivet”. 

Man blir förundrad över hur ledningen fortsätter med sin ineffektiva hantering av frågan. För förutom detta initiativ har också företagarföreningarna redan tidigare lämnat in synpunkter. Vad är det för ny vinkling och ny information man vill få fram med detta nya utredningsuppdrag när det gäller näringslivet? Det finns säkert mer att ta in men vore det inte bra att först och främst besvara de synpunkter man redan fått?

Nej, detta ser bara ut att vara ytterligare ett exempel på den ineffektiva hanteringen av angelägna frågor som verkar vara vardag i Söderköpings kommun. I ett läge där kommunen står inför en mycket svår ekonomisk situation behöver man inte fortsätta i samma hjulspår utan tänka nytt. Till exempel genom att ge ett skarpt uppdrag i stället: ”Öka Nyströmskas attraktivitet och gör skolan inte bara till en tillgång för samhället utan också en intäktskälla som ger ett tillskott till kommunkassan". 


Eller ännu viktigare: Fråga unga människor vad de tycker och tänker och ta beslut grundat i sådan information. Det är trots allt för deras skull gymnasiet finns.