Ägare av dieselbilar kan känna sig grundlurade

Vem vill äga en dieselbil eller annat fossildrivet fordon?

Insändare 12 januari 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ja frågan är högst berättigad då alla nuvarande ägare av en dieselbil eller annat fossildrivet fordon är grundligt lurade och sitter med skägget i brevlådan. 

För några år sedan ansågs en dieselbil av myndigheterna vara en bil som uppfyllde alla miljönormer och gavs olika former av rabatter från statsmakten, tills idag anses av samma statsmakt vara en av de miljömässigt fossilt drivna fordon som utgör ett hot mot miljön.

 

 Dieselpriset drivs upp av regeringsbeslut, framtvingade av en marginellt politisk kraft vid namn Miljöpartiet i Sveriges riksdag. Ett marginalparti vars existens i riksdagen synes vara högst osäkert. Ett parti som låtits få alltför stort inflytande i förhållande till dess storlek. 

 

Resultatet av deras i allra högsta grad oproportionella inflytande har resulterat i att dagens ägare av dieseldrivna och i övrigt fossildrivna fordon får bära en alldeles för hög kostnad för den så kallade klimatomställningen till eldrift som i huvudsak gagnar företagsfordon och tjänstebilar, eller de så kallade hybridbilar som kan köras fullt ut på fossilt bränsle och trots detta inkassera miljörabatter. 

Medans dessa får höga subventioner och rabatter så dignar vanligt folk under kostnadsökningar som snart gör det för dyrt att ta sig till arbetet då både reseavdrag likväl som kostnaden för drivmedlet blir en ren minusaffär, i all den stund som det inte finns några allmänna kommunikationer att tillgå.


Hur länge skall vanvettet få fortgå? 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa