Åby-Jursla vägförening vill sätta hårt mot hårt

Sture Valund, Åby vägförening.

Sture Valund, Åby vägförening.

Foto: Ulf Stråhle

Insändare2022-01-24 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2007 tecknades ett avtal med Norrköpings kommun om att fortsätta sköta det som kommunen via kommundelsnämnderna skött fram tills de lades ned såsom lekparker, diverse gång- och cykelvägar, gräsklippning, skog med mera.

2009 Beslutade kommunen att ta över vägföreningarna helt.

2020 Beslutade kommunen att inte ta över vägföreningarna.

2021 Beslutade kommunen att säga upp avtalet och vägföreningarna får ta över.

Det som har hänt är att den politiska viljan har förändrats.

1. Vi har fått den Kvartetten med partierna S, L, C, KD som med tidigare värderingar vänt helt och nu verkar anse att vi är en börda för kommunen.

2. Vi har fått tjänstemän som verkar inte vilja ha något med vägföreningarna att göra och vill att vi istället ska ta på oss mer uppgifter.

3. Ofta blir tjänstemännens vilja den politiska viljan.

Vi vill bara ha rättvisa, inte få mer än vad övriga medborgare i Norrköpings kommun får för sina skattade medel. Vi sitter fast i våra gamla förrättningar från 1955 som kommunen utnyttjar och tolkar så att vi ska ta på oss mer uppgifter. Kommunen ger oss mera pengar för att vi ska ta på oss detta, men det är inte det vi vill. Finns pengarna så kan kommunen också fortsätta att sköta lekparker med mera.

Vi kommer naturligtvis motsätta oss mot denna ytterliga vilja från dessa politiker som strävar efter mer orättvisa mellan kommuninvånarna.

Vi kommer gemensamt överklaga tekniska nämndens beslut den 14/12 -21 där man beslutat att det som finns på våra förrättade grönområden är vägföreningens ansvar, det vill säga lekparker, gc-vägar samt även boulebanor, hundrastgårdar, vandringsleder med mera, som inte klart är förrättat till vägföreningen, detta bara för att de ligger på våra grönytor.

Kommunen hotar i detta beslut också att om vi inte vill sköta dessa anläggningar så kommer de att plocka ned anläggningar som lekparker med mera.

Vi måste nu sätta hårt mot hårt och härmed förbjuda all byggnation och anläggningar på våra förrättade grönytor tills denna ansvarsfördelning är utredd, och detta kan bli en utdragen historia med avgörande i domstol beroende hur kommunen hanterar detta.

Detta kommer att drabba nybyggnation av 40 stycken lägenheter med lekpark, parkeringar med mera på Kvarntorp vid gamla brandstationen Åby, samt ny torrdamm vid gästgivare området Åby.

Det är inget vi hade planerat göra, men efter detta beslut känner vi oss nödgade så att vi går fria mot nya ansvarspropåer från kommunens sida.

Normalt borde ansvars frågan vara utredd och klar innan man fattar beslut, men nu har man beslutat först.

Om denna konflikt som kommer att drabba tredje part ska upphöra så är vi villiga att medverka till en dialog angående ansvarsfördelningen. Men vi kommer inte att backa på en punkt och det är att det som inte klart står i våra förrättningar ska vi inte sköta, som lekparker, diverse gc-väger med mera.

Däremot allt det som står att vi har förrättat och ska skötas det kommer vi att sköta. För detta vill vi ha omställningsersättning och bidrag enligt nytt bidragssystem, för det vi tar över från det uppsagda avtalet.

Detta är den optimala gränsdragningen om ansvarsfördelningen och då är frågan löst.

Och vi kan komma upp från våra skyttegravar och i stället samarbeta till allas bästa. Men helst vill vi ha avtalet från 2007 kvar.

Den fullständiga beslutet om att slippa dessa tvister och för rättvisefrågan är att kommunen tar över vägföreningarna helt och jämställer oss i ytterområdena med övriga kommuninvånare. Men denna fråga kan bli en senare.

Nu ser vi fram emot ett nytt år och försoning mellan kommun och vägföreningarna till allas bästa, om politikerna har viljan.