30 miljoner budgeterat för Femöresbron

Den gamla Femöresbron hade, efter att ha varit i bruk i 115 år, uppnått sin tekniska livslängd och behövdes bytas ut.

Norrköpings kommun och Länsstyrelsen tolkar inte alltid lagar och föreskrifter på samma sätt och det är särskilt utmanande där olika lagstiftningar står emot varandra, som i detta ärende., skriver Anna Selander.

Norrköpings kommun och Länsstyrelsen tolkar inte alltid lagar och föreskrifter på samma sätt och det är särskilt utmanande där olika lagstiftningar står emot varandra, som i detta ärende., skriver Anna Selander.

Foto: Mikael Strand, Henrik Johansson

Insändare2021-07-18 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhällsbyggnadskontoret och ytterst Tekniska nämnden har ett ansvar att väga traditioner mot nya behov. Kommunen är i ständig utveckling och det är inte lätt att tillgodose alla behov och önskemål. Norrköpings kommun och Länsstyrelsen tolkar inte alltid lagar och föreskrifter på samma sätt och det är särskilt utmanande där olika lagstiftningar står emot varandra, som i detta ärende. 

På frågan om hur stora kostnader som belastat kommunen så har vi i dagsläget tagit kostnader för bortforsling av gamla bron, juridiskt ombud och inledande projekteringskostnader. 

Samhällsbyggnadskontoret har tilldelats en budget om 30 miljoner kronor för projekteringsarbete och rivning där omkring 6,2 miljoner kronor har nyttjats till dags dato. Av dessa avser drygt 0,5 miljoner kronor juridiskt ombud, 2,4 miljoner kronor bortforsling av gamla bron, 100 000 kronor intern arbetstid samt inledande projektering ca: 3,1 miljoner kronor. 

Merparten av kostnaderna kommer att ligga på den detaljerade projekteringen samt uppförandet av den nya bron, vilka påbörjas först då vi är överens med Länsstyrelsen om exakt placering och utformning. Vår bedömning är att vi kommer att kunna hålla oss inom tilldelad budget och mycket av det arbete som är gjort fram till idag kommer vi kunna tillgodoräkna oss även om vi behöver revidera placeringen av ersättningsbron. 

Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer kunna bygga en ny bro till nytta och glädje för kommande generationer och arbetet är prioriterat av både samhällsbyggnadskontoret och tekniska nämnden.