Ska farthindren sättas igång någon gång?

På Kärrhagsgatan i Norrköping har det installerats dynamiska farthinder, men igångsättningen av dem är försenad.

De gamla väghindren på Kärrhagsgatan fungerade bättre än det nya som inte satts i drift, tycker signaturen Boende Kärrhagsgatan.

De gamla väghindren på Kärrhagsgatan fungerade bättre än det nya som inte satts i drift, tycker signaturen Boende Kärrhagsgatan.

Foto: Rikard W Larsson

Insändare2024-04-19 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt information som kom den 5 september 2023 skulle hindren installeras vecka 39. Nu är det vecka 15, det vill säga 26 veckor har gått och farthindren har inte kommit igång ännu. 

Det har testats vid vissa tillfällen och det har visat sig att om man kör tillräckligt fort reagerar inte hindret förrän bilen kört förbi. Tro mig, jag bor här så jag har sett det. Det var tidigare två hinder på gatan men det ena togs bort när det dynamiska farthindret skulle installeras.

Sätt tillbaka det nu när det verkar som att det inte går att få det nya att fungera. 

Sluta att kalibrera efter fart och låt hindret arbeta varje gång det kommer en bil. 90-95 procent av alla bilar som passerar på Kärrhagsgatan kör ändå för fort. 

I utskicket står det att efter ett år skall det utvärderas hur det har fungerat. Nu har det gått ett halvt år och det är inte i funktion än.

Boende Kärrhagsgatan

Svar direkt

Detta dynamiska hinder är en del av ett forskningsprojekt som Norrköpings kommun upplåter en del av sitt vägnät till. 

Hindret är under löpande utveckling och driftsättningen har tyvärr drabbats av en del förseningar. Hindret är idag inte aktivt utan fungerar just nu som en vanlig avsmalning som i sig är hastighetsdämpande, liknande de hinder som normalt står på gatan. 

Målet med hindret är att det endast ska aktiveras för trafikanter som överskrider gällande hastighetsbegränsning, liknande systemet med fartkameror. 

Vi tycker det är viktigt att vara med i utvecklingen av alternativa sätt att reglera trafiken men tycker naturligtvis att det är olyckligt att projektet har försenats. Vi kommer att träffas i projektet under kommande vecka, då hoppas vi att man kommit närmre en slutgiltig lösning på hindrets driftsäkerhet.

Martin Nygren, trafikplanerare