Mats Kettle var både orädd och omtänksam

Mats Kettle, 1955-2024

Mats Kettle.

Mats Kettle.

Foto: Patrik Selsfors

Minnesord2024-05-04 15:00

Mats Kettle lämnade oss till synes mitt i sin livsgärning där han planerat och tillsammans med sin Eva skulle genomföra en flytt. 

Han hade förvisso haft en period i livet där åldern börjat påverka det dagliga livet så sakteliga. Ändå så kom det plötsligt det där beskedet om ännu en diagnos som var av det allvarligare slaget och förloppet var alldeles för snabbt. 

Mats var som person mycket omtänksam och undrade ofta hur man hade det i livet. Han engagerade sig efter att ha lämnat ett intensivt yrkesliv i alltifrån kommunpolitiken, lokala Fonus till Svenska kyrkan och Röda Korsets verksamhet för behövande. 

Mats var ordförande för Socialdemokraterna i Valdemarsviks kommun under ett antal år. Där drev han på för frågor som han verkligen brann för och såg till att uppdragen fördelades över hela styrelsen. Även efter att ha lämnat ordföranderollen och uppdraget i styrelsen fortsatte Mats att följa upp aktuella politiska spörsmål. 

Han kom regelbundet på våra medlemsmöten för att delta i diskussionerna om hur besluten borde lyda. Vi är väl fler som någon gång delat en kaffetår hemma hos Mats och Eva i deras underbara hus för att diskutera aktuella politiska frågor. 

Mats var inte rädd för att stå för sin ideologiska ståndpunkt mot dem som torgförde någon annan. I Svenska kyrkans regi bedrevs under perioden där vi tog emot många nyanlända en verksamhet som skulle underlätta för etablering i samhället och där var Mats mycket engagerad. 

Han var även förtroendevald inom Svenska Kyrkan både i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige. Även då det uppstod behov av gode män för ensamkommande barn var det självklart för Mats att kliva in i den rollen med samma engagemang och nyfikenhet som alltid. 

Du Saknas oss Mats

Mats efterlämnar Eva och barnen med familjer    

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!