Ingen var så duktig på att lösa korsord som Elsie

Elsie Rydman
Elsie Rydman

Elsie Rydman, 1935-2023

Minnesord 10 september 2023 07:00

Elsie Rydman var länge bibliotekarie på Hagebybiblioteket när det låg i Hagebyskolan numera med namnet Söderporten. 

Tack vare att biblioteket låg i skolan fick eleverna tillgång till ett mycket bra bibliotek och kunnig personal.  Elsie var inte bara en duktig bibliotekarie, hon var mycket allmänbildad, något som hon senare visade när hon efter pensioneringen blev aktiv i PRO. Hon deltog  i olika tävlingar och visade sitt stora kunnande. 

Ingen var så duktig på att lösa korsord som Elsie. Hon gjorde olika  sorters frågesport, som var roliga. Hon var aktiv på många sätt i PRO Hageby. Hon satt i styrelsen och innehade där många olika poster samtidigt som hon deltog i de flesta aktiviteter, som föreningen anordnade. Hon hade täta kontakter med medlemmar och många som bodde i Hageby kände henne också. 

 

När jag blev aktiv i PRO Hageby blev jag väl mottagen av Elsie och introducerad i förenigsarbetet. Elsie var en klippa. Henne kunde man alltid lita på.Vi delade ett genuint intresse för kulturfrågor. Elsie fullgjorde sina uppdrag med största noggrannhet  och inga stavfel slank igenom hennes Argusögon.

 

Elsie hade också intresse för odling och hennes kunskap om den svenska floran var enorm. Under sin tid i Norrköping hade hon kolonistugor i Skarptorp och Ensjön. Hon hade en underfundig humor och var pigg länge, frånsett ett ben som värkte.  Det fick hon hjälp med. Den sista tiden fick hon hjärtsvikt och kände sig trött. Hon dog hastigt  och oväntat för oss alla.

Elsie vi saknar dig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa