Hjärta till hjärtas grundare har lämnat oss

Karin Widerstedt
Karin Widerstedt

Karin Widerstedt, 1930-2023

Minnesord 24 december 2023 10:00

Karin Widerstedt (född: Klintfors) föddes den 1 september 1930 och växte upp utanför Stockholm. Som artonåring blev hon tillfrågad om att tillsammans med ungdomar från andra kyrkor starta en söndagsskola i nuvarande Järfälla Missionsförsamling. Där träffade hon Sixten och det blev kärlek vid första ögonkastet.

 

De gifte sig 1951 och flyttade efter några år till Vikingstad med sönerna Lars och Peter. Barnaskaran utökade senare med dottern Annika. Yrkesmässigt jobbade Karin under flera år inom skolan med barn med funktionshinder.

 

Karin har under hela sitt liv haft en stark tro på Gud och räknat med att han skall leda dem i allt som händer. En avgörande vändpunkt i Karins liv blev mötet med polacken Waclaw Rosowski. Den tidigare fången från koncentrationslägret i Auschwitz bjöds 1961 hem till makarna Widerstedt. Hans stora engagemang för sina landsmän smittade under middagen av sig på Sixten och Karin, vilket blev starten på det som skulle bli hjälporganisationen Hjärta till Hjärta.

 

Det brukar sägas att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. Det stämmer inte för Karin och Sixten Widerstedt. Karin var djupt engagerad i sin makes arbete och betydde oerhört mycket för utvecklingen av Hjärta till Hjärta. Alla utmärkelser och ord av uppskattning som har riktats till Sixten har sin bakgrund i det stora stöd som Karin gav. 

Kanske skulle det vara mer korrekt att säga att det är Sixten som förvånat fick se framgången, tack vare sin Karin. Men de ville inte ha äran själva. ”Vi har bara varit en handräckning och fått leva i det som Gud har funnit för oss”, sa Karin.

 

Karin avled den 9 december 2023, i en ålder av 93 år. Ett redskap för Gud har fullgjort sitt uppdrag. Men Karin och Sixtens livsverk lever vidare, genom den hjälp som varje år når tusentals människor som lever i utsatthet - i såväl Sverige som Östeuropa.

 

Vi som fortsatt verkar inom Hjärta till Hjärta känner en stor sorg och saknad efter en trogen, engagerad och stark Gudskvinna. Vi tackar Gud för den förebild Karin var och det arv hon lämnade efter sig, som vi med tacksamhet och vördnad fortsätter att förvalta genom Hjärta till Hjärta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa