Carl "Charlie" Wahren sammanlänkade kultur med befolkningsfrågan

Carl "Charlie" Wahren 1933-2024

Charlie Wahren

Charlie Wahren

Foto: Privat

Minnesord2024-06-01 06:00

Carl "Charlie" Wahren föddes i Norrköping 28 april 1933 och avled vid en ålder av 90 år efterlämnande Pierre Guillet de Monthoux och döttrarna Anna och Filippa med familjer. 

Efter Uppsalatiden kom ”Charlie” till USC i Los Angeles, dagtid studerande internationella relationer, nattetid bejublad på Hollywoods pianobarer.

Åter hemma blev han ordförande för Uppsalas Liberala Studentförening och initierade universitetets undervisning i Internationell politik. På SIDA, ansvarade han för befolknings, hälso- och nutritionsfrågor som sekreterare i utredningen kring Utbildning i Utvecklingsländer under Olof Palmes ordförandeskap. 

1966 vittnade han i Amerikanska Senatens hearing om befolkningsutveckling, området för vilket han på OECD i Paris 1968 skapade ett forskningsprogram. Som expert på familjeplanering han blev rådgivare åt UNFPA i New York och 1978 generalsekreterare för International Planned Parenthood Federation i London. Efter många insatser i internationella konferenser, rådgivare till WHOs befolkningsprogram och grundare av den internationella HIV och AIDS alliansen avslutade Carl sin internationella bana 1997 som chef för OECDs Aid Management Division.

Carls engagemang under de senare åren, i Sverige såväl som internationellt, vittnar om det djupa personliga engagemang som drivit hans yrkeskarriär. I offentlig och privat debatt bidrog han med sin kompetens inom befolknings- och miljöfrågor. Han verkade för ett holistiskt tänkande där kultur och tvärvetenskap sammanvävs i demokratiska debatten kring jordens överlevnad. Han tog ständig lärdom av världens ledande tänkare, som ofta var hans vänner. 

Kraften kom ur både frisinnad tillit till sunt förnuft byggt på konstens, speciellt musikens, mellanmänskliga broar, kärleken till livet och aldrig förbleknande barndomsminnen av hur borgare och bolsjeviker, direktörer såväl som fotfolk tillsammans hållit hoppet uppe trots att världen bortom småstaden stod i ljusan låga. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om