Hålet måste tätas

13 juni 2019 04:00

Minst ett stort charterbolag har nu börjat klimatkompensera. Betyder det då att vi kan flyga på som förut? Nej.

Det finns olika sätt att kompensera för utsläppta växthusgaser. En variant är att se till att inbindningen av koldioxid ökar genom till exempel trädplantering. En annan är att stödja utbyggnad av fossilfri energi i andra länder för att på så sätt undvika koldioxidutsläpp. Både trädplantering och stöd till energi med lägre utsläpp är bra saker som ska uppmuntras. Problemet är att det tar lång tid för träd att binda koldioxid, och det kan ta lång tid att bygga kraftverk. Men utsläppen från flygresan sker direkt.

Koldioxidhalten i atmosfären är så hög att uppvärmningen den leder till riskerar att självförstärkande processer sätter igång. Ju längre tid halten är förhöjd desto värre. Om du sitter i en läckande båt och inte vet hur mycket vatten den kan ta in innan den sjunker, tätar du då hålet eller lovar du börja ösa om en stund?

Med tanke på hur stora utsläpp en genomsnittlig innevånare i Sverige ger upphov till även utan att flyga på semestern borde vi klimatkompensera ändå, och samtidigt ändra vår livsstil. För att minska flygresandet föreslår jag att staten lägger en avgift på alla flygresor (eftersom internationella avtal gör det svårt att beskatta flygbränslet, vilket vore tydligare) och låter den stiga så att dessa minskar med minst 10 procent per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Petrén