Har politiken gjort sig överflödig i Norrköping?

För några dagar sedan publicerade en insändare från mig på nt.se. Där kommenterar jag den nuvarande situationen avseende Returpunkten. Mitt budskap var att det kan finnas en möjlighet att fortsätta hålla Returpunkten öppen i väntan på den tillfälliga lösningen.

Norrköping 1 juli 2021 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Sophia Jarl: Skjut fram byggnationen av ny vagnhall" NT 24/6

Men för att detta ska kunna diskuteras och realiseras krävs ett formellt möte i moderbolaget Rådhus AB. Sedan dess har Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i Rådhus AB kallat till ett sådant möte. Den 19 juli men Returpunkten stänger alltså den 12 juli. 

 

Idag (läs onsdag 30 juni) har jag begärt ut de handlingar som finns i Nodras diarie avseende bland annat nedstängningen av Returpunkten. Det är intressant läsning som till vissa delar inte är helt olikt tidigare haverier i kommunen. Bland annat visar det sig att det finns ett ärende hos förvaltningsrätten som ifrågasätter lagligheten i det beslut som fattats avseende nedstängningen. 

Döm om min förvåning när jag läser tjänstemannasvaret” Nodra AB har inte fattat något formellt beslut i frågan, utan överklagandet avser en information som bolaget lämnade den 14 juni 2021”

 

Jag gick även längre tillbaka i de minnesanteckningar som finns från projektets styrgrupp och får bland annat läsa om problem mellan samhällsbyggnadskontoret och Nodra.  För att bolaget ska kunna etablera en Returpunkt krävs givetvis att förvaltningen bistår bolaget med mark och olika tillstånd. 

Redan i augusti 2020 finns följande anteckning: ”Nodra har haft en förhoppning om att samhällsbyggnadskontoret skulle dela uppfattningen om att detta är en viktig, gemensam kommunal anläggning och att de därför skulle driva nödvändiga frågor prioriterat. Så har inte skett och sker inte heller nu fullt ut, vilket har lett till den situation vi sitter i idag” 

 

I februari 2021 kallas Reidar Svedahl, som är ytterst politisk ansvarig för samhällsbyggnadskontoret, till ett krismöte där han fick information om det som nu är ett faktum. Jag vet inte vad Reidar Svedahl gjorde med den vetskap han fick men informationen kom aldrig fram till varken Rådhus AB eller kommunstyrelsen. 

 

Olle Vikmång (S) har svarat mig att han inte vill ompröva tjänstemannabeslut. Men hur ser Kvartetten på sin roll som ytterst ansvariga? Det är tydligt att löplinan för kommunala tjänstemän är så lång att politiken närmast är överflödig i Norrköping. Vem ska då medborgarna ställa till svars när saker missköts? Eller är det just det som är taktiken; att slippa ta politiskt ansvar.


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler
Läs mer!

Kommunen drar in tillståndet – krogen får inte sälja alkohol • Kommunen: "De springer ut och kräks från stället" • Krögaren reagerar: "Jag känner mig svartmålad"

Kommunen drar in tillståndet – krogen får inte sälja alkohol • Kommunen: "De springer ut och kräks från stället" • Krögaren reagerar: "Jag känner mig svartmålad"

Insändare: Icke hållbart byggande i Norrköping - utom på två små tomter

Icke hållbart byggande i Norrköping - utom på två små tomter

Efter flera års paus – nu tar jätteplanerna fart • Här är de nya byggplanerna för fängelset • "Nu vet vi vad som gäller"

Efter flera års paus – nu tar jätteplanerna fart • Här är de nya byggplanerna för fängelset • "Nu vet vi vad som gäller"

Politiker måste lämna sitt uppdrag i tingsrätten: "Han är olämplig"

Politiker måste lämna sitt uppdrag i tingsrätten: "Han är olämplig"