Känner ledningen fortfarande förtroende för Jarnvall?

"Det är en process vi följer", säger säkerhetschef Richard Tjernström till Norrköpings Tidningar apropå den säkerhetsprövning som ska göras av kommunens politiska ledning.

Krönika 6 november 2022 21:06
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett stillsamt och lite byråkratiskt uttalande mitt i den lokalpolitiska turbulensen. Avslöjandena om att kommunalrådet Christopher Jarnvall (SD) har sålt hemlig information har fullt begripligt upprört många känslor. De politiska reaktionerna har varit kraftiga. Säkerhetschefen står stadig i stormen och hänvisar till lagar och regler. Han följer regelverket, utan att snegla på vad som eventuellt kan gynna eller missgynna något politiskt intresse.

Det känns tryggt. 

 

Överhuvudtaget har det varit en del turbulens efter valet i Norrköping. Kommundirektören har bytts ut och kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) har skjutit upp säkerhetsprövningen av kommunledningen och NT:s grävande journalister har fått fram att SD-ledaren och kommunalrådet Christopher Jarnvall sålde hemlig information i samband med att svenska försvaret köpte nya helikoptrar för cirka 20 år sedan. 

 

Jag är visserligen krönikör numera, men förstås präglad av alla mina år i politiken. Det är inte helt enkelt att vara den utanförstående betraktaren. Just därför att jag har varit politiker vågar jag dra en säker slutsats; turbulensen visar betydelsen av en självständig och professionell förvaltning.

 

Jodå, det hände att även jag rusade iväg, försökte forcera igenom mitt och mitt partis förslag, men hejdades av lojala men självständiga tjänstemän. Som stillsamt och lite byråkratiskt påpekade att det finns lagar och regler och att det är viktigt att ta fram alla ekonomiska och andra underlag innan det är dags att fatta beslut.  

Visst, det är alltid politikerna som bestämmer i slutänden, men för att besluten ska bli så bra som möjligt behövs det en förvaltning som tar fram underlag utan att försiktigt snegla på vad politikerna vill läsa.  

Jag är helt övertygad om att en partipolitiserad förvaltning i förlängningen leder till att politiken försämras och politikerna försvagas. 

 

Jarnvall-affären säger också, tror jag, något allmängiltigt om politiska affärer. Det är självfallet viktigt för förtroendet vad du gör och säger, men det är nästan lika avgörande hur du agerar när någon avslöjar dina tillkortakommanden. 

 

Ingen är ofelbar, men som bekant har flera politiker och NT:s ledarsida redan kommit fram till slutsatsen att Christopher Jarnvall borde avgå som kommunalråd. Sophia Jarl och andra företrädare för kommunens regering menar å sin sida att det är en fråga för Sverigedemokraterna att avgöra. 

Det ligger något i det. Däremot måste de övriga i kommunledningen svara på frågan om de fortfarande vill ha Jarnvall som en del av regeringsunderlaget. Och det är i grunden en politisk förtroendefråga. 

 

Återigen, vad han gjorde för 20 år sedan spelar självfallet roll. Men också hur han agerar idag. Jarnvall försvarar sig med att han var naiv. Han kände inte till att handlingarna var hemliga. Detta alltså sagt av en konsult inom försvarsområdet, som dessutom fick bra betalt för uppdraget.

 

Politik handlar om förtroende, från väljarna och mellan politiker. Sophia Jarl kan inte bestämma vem SD ska utse som kommunalråd, men hon och andra måste svara på frågan om de har förtroende för den som utses och om vederbörande kan vara en del av regeringsunderlaget.  Om de tycker att hans svar är trovärdiga och inger respekt. 

Den frågan kan bara besvaras av den politiska ledningen och för en gångs skull finns det bara två alternativ, ja eller nej. 

 

Lars Stjernkvist

tidigare socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Norrköping och numera frilansande skribent


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa