Norrköping – låt Skellefteå visa vägen

Ett nytt destinationsbolag håller på att födas i Norrköpings kommun.

Krönika 14 april 2023 21:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har stora förväntningar på det – och gläds över att fokus läggs på besöksnäring, attraktion och platsmarknadsföring i ny konstellation. Rätt skött kommer det att lyfta Norrköping. 

 

Vid ett besök i Skellefteå hamnade jag bredvid näringslivsdirektören på bussen ut till batterifabriken Northvolt. Jag frågade om vad hon trodde det främsta skälet till etableringen var. Hennes svar kom snabbt: ”Stolthet. Utan stolthet, inget Northvolt.”

Så enkelt är det. Och så svårt är det. Det har tagit Skellefteå många år att ta sig dit. Men resan är intressant och Norrköping står inför samma utmaning. 

 

2012 hade Skellefteå lika många benämningar på sin stad som Norrköping har idag. Det var ”guldstaden”, ”författarstaden”, ”trästaden”. En stad med många namn bär inte upp ett varumärke. Det gör snarare det spretigt. Skellefteå insåg att det behövdes en samlad bild. En sådan bild kan inte skapas av kommunen själv – den måste skapas av dess invånare. 


För ”lär vi oss inte att vara stolta över vår stad kommer ingen kampanj att bita”, enligt Skellefteås kommundirektör Kristina Jonsson Sundin. Därför måste arbetet börja med invånarna. Alla måste vilja vara med i förändringen. Det måste finnas en vilja att vara med och påverka och utveckla den plats du lever och verkar på. 

 

1. Varumärket är ett resultat av samverkan. 
Ett varumärke måste få ta tid. För att få till förändringen krävs att den är förankrad hos politiker, tjänstemän, invånare, föreningsliv. Därför involverade Skellefteå över 1000 personer i en av Sveriges största invånardialoger. Syftet var att 50 procent av strategin skulle komma från folket, 50 procent från forskning och platsutveckling. Tack vare det starka medborgarinflytandet fick platsvarumärket viktig tyngd. 


2. Regionalt, tydligt samarbete. 

Det var det Northvolt såg. För i Skellefteå jobbar man tillsammans. Med kompetens, förnybar energi, effektiva transporter. För att det ska lyckas krävs att hela regionen samverkar. Med andra ord är det viktigare än någonsin att det goda samarbetet mellan Linköping och Norrköping får fortsätta och bli ännu starkare inom områden som akademi och forskning. 

 

3. Förståelse och resurser till besöksnäringen.
Att förstå hur viktig besöksnäringen är och att den även fungerar för att attrahera nya etableringar och kompetens är utgångspunkten för en framgångsrik förändringsprocess. Därför behövs ett nära samarbete med flera kommunala instanser med fokus på platsmarknadsföring, invånare och företag. Allt hänger ihop. 

 

4. Tydlig satsning på kulturen.

Skellefteås nya landmärke, det kommunala kulturhuset ”Sara kulturhus” var en mycket viktig del i förändringen. Den är en fyr för byggandet i trä, men även en tydlig signal som visar att kommunen investerar i kultur och i människor, inte bara i gator och bostäder. 

 

5. En modig kommunledning. 

Att bygga ett lag är enormt viktigt för att bli en attraktiv plats. Då krävs en modig politik och tjänstemän som tar sina uppdrag ända fram. För det behövs en kommunledning som kan kraftsamla och omfamna sina invånare, stärka sina medarbetare och skapa tillförlitlighet – där människor och företeelser får vara kvar och utvecklas tillsammans. Först då står kommunen redo för den flexibilitet och förändring som behövs för att ta sig framåt med kraft. 

 

Norrköping är en oputsad diamant med enorm potential. Många städer kämpar för att hitta saker som gör staden attraktiv. Norrköping har dem redan. Vi har ett unikt industrilandskap. Vi har vårt Visualiseringscenter med spetsforskning. Vi har en filmfabrik. Vi har unika miljöer mitt i staden. Vi har skärgården, vi har maten, vi har miljöerna. Vi har alla möjligheter. Skellefteå kan visa oss vägen. Det börjar med ett gemensamt varumärke – och stolthet. 

 

Lina Skandevall är PR-konsult som skriver krönikor i NT


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa