Norrköping behöver hitta sin identitet på riktigt

Vi måste skapa en samlad bild av Norrköping nu! Vi kan inte vara idrottsstaden, musikstaden, filmstaden, kulturstaden Norrköping, skriver Lina Skandevall.
Vi måste skapa en samlad bild av Norrköping nu! Vi kan inte vara idrottsstaden, musikstaden, filmstaden, kulturstaden Norrköping, skriver Lina Skandevall.

Svenskt Näringsliv släppte i veckan enkätsvaren från nästan 200 företag i Norrköping. Svaren ligger till grund för den kommande rankingen av företagsklimatet. Resultatet är tyvärr nedslående.

Krönika 3 juni 2022 21:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utifrån företagarnas svar (där 60 procent haft kontakt med kommunen under året) hamnar Norrköping på plats 283 av Sveriges 290 kommuner. Sämst betyg får de områden där företagen har mest kontakt med kommunen; upphandlingar, information, dialog med kommunens beslutsfattare, tjänstemäns- och politikers attityder, kommunens service och bemötande. Det är en del att tugga i sig. 

Svenskt Näringslivs undersökning är till stora delar en attitydundersökning. Och just därför behöver resultaten analyseras med större penseldrag än enskilda tjänstemän och bygglov som tar tid. Norrköping förtjänar ett bättre betyg. Vi har en lång och viktig resa att göra. Och den handlar om att bygga stadens identitet på riktigt. 

Vi måste skapa en samlad bild av Norrköping nu! Vi kan inte vara idrottsstaden, musikstaden, filmstaden, kulturstaden Norrköping. Vi behöver skapa en bild tillsammans med invånare och företag, se över styrkor och svagheter och lära oss att vara stolta ända in i själen. Om vi inte själva gillar staden kommer inte en enda kampanj att bita. 

För Norrköping är egentligen en stolt stad. Vi är som Fågeln Fenix som lyfter oss ur askan gång efter annan. Fråga vilken Norrköpingsbo som helst om de ser en positiv förändring av staden de senaste 20 åren och de kommer svara ja. Universitetet, Visualiseringscentret, vackra promenadstråk längs Strömmen, stora investeringar och externhandelscentrum, Knäppingsborg. Vi har verkligen all anledning att vara stolta och jag är säker på att stoltheten finns hos oss alla. Vi måste bara ha något att samlas kring för att få den att växa fram ordentligt. 

Kanske behöver vi satsa på en gigantisk invånardialog för att verkligen få grepp om Norrköping. Att fokusera på att utveckla för platsen, inte bara för kommunorganisationen. Lets create Norrköping är något vi gör tillsammans och grundtanken är god, men känner sig alla invånarna inkluderade? 

Ett varumärke tar tid att bygga upp, och stora saker får ta tid. Stora saker måste vara förankrade hos politiker, tjänstemän, näringsliv och föreningsliv – hela staden. Det är först när vi alla känner att vi varit med och skapat varumärket vi kan ta oss framåt tillsammans. Att utmaningarna vi står inför är allas vår angelägenhet.


Jag kommer aldrig sluta prata om besöksnäringens kraft– för besöksnäring handlar inte bara om turister – den är betydligt mer kraftfull än så. Den finns för att attrahera nya etableringar och kompetens. Finns ett välfungerande kulturliv, vacker natur och en välkomnande kommun växer motiven för att etablera sig som nytt företag. Allting hänger ihop. 

Jag hyser stort hopp för Norrköping. Jag upplever att vi har en modig och närvarande kommunledning som kan och vill förändra, som ser och vågar möta de utmaningar kommunen just nu står inför. Stoltheten är viktig för att skapa en bättre stad, den grunden finns. Låt företagsklimatet vara utgångspunkten för den nya riktning Norrköping behöver ta. Det vinner alla på. 

Lina Skandevall

PR-konsult som skriver krönikor i NT


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa