Trots att Norrköping har allt växer Linköping snabbare

Den lilla storstaden. Så vill flest att Norrköping ska lyftas fram. Åtminstone enligt den omröstning som pågår på nt.se, apropå frågan jag tog upp i min senaste krönika: Vad kallar man staden som har allt?

De bägge kommunstyrelseordförandena Paul Lindvall (M) från Linköping och Lars Stjernkvist (S) från Norrköping vid en pressträff 2014 om samarbete mellan Linköpings och Norrköpings flygplatser.

De bägge kommunstyrelseordförandena Paul Lindvall (M) från Linköping och Lars Stjernkvist (S) från Norrköping vid en pressträff 2014 om samarbete mellan Linköpings och Norrköpings flygplatser.

Foto: Peter Jigerström

Krönika2024-04-06 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I skrivande stund har knappt 500 (ej unika) läsare svarat. Hela 40 procent av dem anser att Den lilla storstaden är det bästa alternativet. God tvåa med 29 procent av rösterna är föga förvånande Kulturstaden

Samtidigt pågår en annan insamling av åsikter om stadens framtid; den om kommunens nya vision. Uppmaningen till alla Norrköpingsbor är att bidra genom att svara på tre frågor: Vad tycker du är det bästa med Norrköping? Hur vill du att Norrköping ska vara i framtiden? Samt, vad förknippar du med Norrköping?  Dessa nås via en QR-kod uppsatt på olika platser eller kommunens hemsida. Inga alternativ tillhandahålls, utan fritextsvar gäller. Återkommande nyckelord kommer identifieras i jakten på en gemensam bild av Norrköping. Fram till den 5 maj har alla som vill påverka chansen.

undefined
Hustaken i Linköping.

Då syftet är en vision med bred förankring hos Norrköpingsborna, är det förstås av vikt att så många som möjligt medverkar. Politiskt utlovas alla partier en plats vid förhandlingsbordet om den nya visionen, som ska ersätta rådande Vision 2035. Denna togs i sin tur fram så sent som 2016, efter enkätundersökningar bland befolkningen. Då bidrog blott 850 svarande till visionen om bland annat 175 000 invånare år 2035. Av dagens drygt 145 000 Norrköpingsbor drar förhoppningsvis fler sitt strå till stacken.

Visioner kan fungera som enande kraft, om de är välförankrade. Det svåra är att hitta balans mellan det visionära och det verklighetstrogna, det framsynta och det realistiska, det jordnära men ändå hoppingivande. Annars riskerar den locka till sig tvivlarna och cynikerna, så det här med att formulera en vision är lite risky business.

Troligtvis kommer den nya visionen leverera förväntningar på att Norrköping ska växa. Tråkigt vore väl annars (även om Den lilla storstaden kan tolkas förlåtande). Men så klart ska Norrköping locka många fler studenter, företag och boende, kulturevenemang och nöjen, etableringar och andra framgångar. Men det är lättare sagt än gjort, de senaste åren har Norrköping inte vuxit i samma takt som motsvarande kommuner. 

undefined
Indistrilandskapet i Norrköping.

Ska kommunen dock lyckas växa och bli ekonomiskt starkare, finns dock inspiration i närheten. En nyckel till Norrköpings framtida framgångar kan finnas i att trotsa ett gammalt ordspråk och gå över ån (eller kanalen i det här fallet) efter vatten. Blicka mot det grönare gräset på andra sidan, mot systerstaden Linköping. 

Det kan vara en brandfackla, beroende på vem man frågar. En del menar att stridsyxan för alltid är nedgrävd, medan andra menar att rivaliteten aldrig kommer försvinna. Sanningen är att Östergötlands två draglok, där Linköping på pappret är den starkare, gör klokt i att dra åt samma håll. Trots att Norrköping har allt, så är Linköping större, mer snabbväxande, högre rankingplacerad och har både lägre arbetslöshet och skattesats. Norrköping har mer hjärta, skönhet, kultur och bättre läge. Med mera. Det unika med respektive stad kan lyfta genom ömsesidigt erkännande, samarbete och konkurrens – med andra städer.

undefined
Norrköping.

Ett gott exempel är framgången med Ostlänken. När många andra stora infrastrukturprojekt fått kalla handen har Norrköping och Linköping, sida vid sida över kommun- och partigränser stått pall mot statlig nyckfullhet, besparingar och klagomål. Sådan framgång bör föda fler. Arbetet med en fortsatt gemensam översiktsplan pågår fram till 2026. Det utmärkta syftet är att stärka städernas och hela regionens utveckling genom samarbete. Detta föredöme har även uppmärksammats nationellt. 

De gemensamma krafterna bör genomsyra fler projekt, såsom arbetet med den nya visionen. Det må svida lite hos en del, men sanningen är att en bättre framtid för Norrköping behöver inbegripa Linköping. 

Maria Björk Hummelgren

Maria Björk Hummelgren är näringspolitisk chef hos Östsvenska Handelskammaren och krönikör i NT