Det blev ett paradigmskifte på World Economic Forum

Swedish lunch arrangeras i Davos och har gått från att bestå av ett litet sällskap till ett tusental besökare. Investerare, entreprenörer, ideella organisationer möter världsledare i avslappnad kontext. Lina Skandevall (i  mitten på bilden) var på plats tillsammans med Female Fund, en fond som enbart består av kvinnliga investerare.
Swedish lunch arrangeras i Davos och har gått från att bestå av ett litet sällskap till ett tusental besökare. Investerare, entreprenörer, ideella organisationer möter världsledare i avslappnad kontext. Lina Skandevall (i mitten på bilden) var på plats tillsammans med Female Fund, en fond som enbart består av kvinnliga investerare.

Vissa saker är svåra att smälta. Mitt besök på World Economic Forum (WEF) var svårtuggat. Fast på ett positivt sätt.

Krönika 2 februari 2024 21:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de tre dagar jag var i Schweiz hände så mycket att jag måste skära ner upplevelserna i tunna skivor och smaka på dem. En efter en. 

World Economic Forum är en plats där världsledare, ideella organisationer, företag och investerare möts. Där Europas högst belägna stad helt byter skepnad för några dagar och butikerna blir till lounger och hotellen till mötesplatser. 

Den här krönikan kommer inte handla om vilken briljant plats WEF är. Den kommer handla om kvinnorna. För jag, som i många år arbetat med kvinnors företagande och ägande, upplevde en helt ny känsla. Det kändes som ett paradigmskifte. 

World Economic Forum har länge kritiserats för att det är för få kvinnor representerade och i år togs det krafttag för att förändra det. Det märktes. The Female Quotient, med grundaren Shelley Zalis, tog över ett helt hotell på huvudgatan. World Woman Foundation, Forbes Women, 100 Women Davos, Finnish Flow, Women in Web3, Women in Tech Global. Alla var där. Till skillnad från vad jag upplevt på andra forum som lyfter jämställdhet och mångfald fanns en hel del män på plats. 

Kvinnorna tog plats. Med självklarhet. Och männen klev åt sidan och lät oss göra det. Jag kan inte beskriva känslan på ett bättre sätt. Starka kvinnor i ledande positioner lyfte diskussionerna och inkluderande innovation och jämställda hälsolösningar. Debatter om vikten av mångfald i styrelser, om att framtidens utmaningar bara går att lösa med nya innovationer och nya tankar – och då behövs alla. Det kändes som att det fanns en självklar konsensus.

Det verkar som det äntligen börjar sjunka in varför vi kvinnor behövs på positioner som påverkar och formar framtiden. Att vi behövs för att skapa en inkluderande utveckling där vi finns på en självklar position för att ifrågasätta och ställa frågorna som driver forskningen framåt. Vi kan helt enkelt inte få världen att bli engagerad om halva populationen inte är med i utvecklingen. 

Låt mig ge några exempel. AI dominerade i Davos. Även här fanns stor utrymme för att diskutera AI utifrån mångfald och inkludering – och kvinnohälsa. AI kommer kunna hjälpa till att peka ut normer och historiska föreställningar. AI kan också innovera och lyfta fram det breda spektrum som kvinnohälsa är. 

Men för att AI ska fungera som ett verktyg för kvinnors hälsa behöver den matas med rätt data. USA började föra statistik på kvinnors hälsa först 1993 (!). Det gör att det här inte bara är ett problem bara vad gäller bristen på data, det visar på ett samhällsproblem. Ju mer AI tar över vår data- så behöver den göra det med rätt data. 

Det underströks hur viktigt det är med fler kvinnor i den politiska sfären – som även tar på sig ledartröjan för att styra internationella policydiskussioner. Mångfaldsperspektivet var också tydligt – och kraften som skapas av olika perspektiv och frågeställningar i en styrelse. På techscenen lyftes frågan om ökad mångfald av kvinnor i styrelser. Inte ur ett jämställdhetsperspektiv – utan för att det är strategiskt smart. Det är helt enkelt avgörande för innovation och hållbarhet.

Ämnena eller slutsatserna är inte ett dugg nya för mig och vi har fortfarande en lång väg kvar. Men när de lyfts upp med en sådan självklarhet och får ta plats på World Economic Forum tillåter jag mig vila i den ljuvliga känslan ett tag. För det här är första gången jag upplevt att kvinnorna fått ta plats och frågorna lyfts fram med sådan lösningsorienterad självklarhet. Det ger mig hopp och kraft att fortsätta arbeta med frågan.

Lina Skandevall

Lina Skandevall är företagare i Norrköping och skriver krönikor i NT


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa