Vrid inte tillbaka tiden för att rädda klimatet

Klimatet är en av vår tids riktigt stora frågor och utmaningen är att hitta lösningar som skapar ekologisk hållbarhet samtidigt som social och ekonomisk hållbarhet.

Debatt 2 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessutom ska inte utsläppen bara flytta sig från en till annan del av ekonomin. 

En elbil vars batteri fylls på medan Sverige förbränner olja i Karlshamn kraftverk för att det inte blåser tillräckligt mycket kan knappas räknas som ett hållbart alternativ. 

 

Visa politiska partier vill bara fokusera på det ekologiska perspektivet och verkar se det som en lösning att vrida tillbaka utvecklingen till förhistorisk tid för att minska på utsläpp av växthusgaser. 

Detta ser inte vi moderater som ett alternativ. 

Människor måste kunna fortsätta leva sina liv och se sig själv och sina barn utvecklas; ha råd att värma upp sitt hus och skjutsa sina barn till fotbollsträningen.

 

En klimatpolitik måste kunna kombinera den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten för att göra skillnad på riktigt. 

Har inte människor råd att leva i ett samhälle som ställer om, då hela industrier och arbetstillfällen försvinner på grund av minskad konkurrenskraft eller att personliga och mänskliga restriktioner inte är socialt hållbara, så kommer aldrig omställningen ske. 

 

Moderaterna har en hållbar politik på riktigt. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om transporterna och industrin, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp.

 

Den höga koncentrationen av utsläpp i industrin är en utmaning, men det skapar också möjligheter. Ifall vi med ny teknologi kan minska utsläppen i industrin och samtidigt sprida tekniska lösningar över världen, så kommer utsläppen att minska drastiskt samtidigt som Sveriges ekonomi utvecklas, fler arbetstillfällen skapas och vanliga människor inte behöver få sitt liv alltför inskränkt. 

 

Spännande utvecklingar i norra Sverige med fossilfritt stål, batterifabriker i form av Northvolt och hemma i Finspång förbränning av vätgas som utvecklas och kommersialiseras, gör att man kan se hoppfullt på framtiden.

Nödvändig teknik för att accelerera omställningen finns tillgänglig idag, men måste kommersialiseras. Det behövs idéer om hur tekniken ska säljas och integreras i produkter och system. Här fyller den moderata näringspolitiken och ekonomiska politiken en viktig roll. 

 

Men det finns en annan viktig komponent som krävs för att omställningen till ett hållbart samhälle verkligen kan genomföras. Alla de storskaliga lösningarna som finns för att minska utsläppen av växthusgaser kräver stora mängder tillförlitlig och planerbar energi. 

Denna energi måste vara fri från växthusgaser, eller åtminstone neutral, för att inte utsläppen bara ska flytta sig till en annan del av ekonomin. En elbil vars batteri fylls på medan Sverige förbränner olja i Karlshamn kraftverk för att det inte blåser tillräckligt mycket kan knappas räknas som ett hållbart alternativ. 

 

Fossilfritt stål kräver också stora mängder energi; liksom batterifabriker och andra industrier. Och på samma sätt som någon som ligger i en respirator inte vill att strömmen ska stängas av när vinden slutar blåsa eller att solen går i moln, så behöver energin vara tillförlitlig och planerbar för industrierna. 

 

Det är därför kärnkraften är en så viktig del av den moderata klimat- och energipolitiken. 

Kärnkraft är en teknisk lösning som finns tillgänglig idag. 

Det gäller alltså att ha mer än en tanke i huvudet samtidigt för att generera riktig trygghet, framgång och livskvalitet i Sverige. 


 
 
 
 
 
 
Val 2022

Så tycker riksdagspartierna om energipolitiken: Alla vill ha fossilfri el – men lösningarna varierar

Så tycker riksdagspartierna om energipolitiken: Alla vill ha fossilfri el – men lösningarna varierar

Debatt: Lyssna på de anställda i Finspångs kommun

Lyssna på de anställda i Finspångs kommun
Visa fler
Kommentera
Ämnen du kan följa