Risk för krigsvinter även på Norrköpings gator

Kraftigt ökade drivmedelspriser och långa avtalstider hotar kommande vinters snöröjning i Norrköping. Kommunen har fortfarande möjlighet att agera, skriver flera företagsledare.

Debatt 25 oktober 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hösten är här på allvar. Vi företagare som arbetar med service av olika slag har fullt upp att göra. Det som många av våra kunder märker just nu är alla löv som träden fäller vid den här årstiden. I skogen förmultnar dessa löv och blir snart till ny jord. I våra städer behöver löven tas om hand för att inte skapa olägenheter och skador. 

Antingen genom att tas upp eller malas ned. Det är ett jobb som kommuner ofta lägger ut på företag att ta hand om. Normalt sett är det här en syssla som kostar ungefär samma summa varje år och prisuppgångar har hanterats på ett rimligt och förutsägbart sätt inom ramen för de kontrakt som kommunen upphandlat. Avtalstider på 5-7 år är inte ovanliga i branschen. Det skapar en förutsägbarhet och möjlighet att investera i de maskinparker som arbetsuppgifterna i avtalen kräver.

 

I servicebranschen är marginalerna låga och konkurrensen i Norrköping är knivskarp. Konkurrens är bra och får oss att göra det yttersta för att vinna ett kontrakt. Det gagnar i slutändan skattebetalarna i kommunen då kostnaderna hålls tillbaka av innovationer och framsteg som företagen arbetar fram. Så ska det självklart fortsätta att vara. 

 

Nu står vi inför en krigsvinter. Vi i servicebranschen finslipar nu körscheman och planering för att kunna snöröja och sanda på kommunens mark och anläggningar. I år är förutsättningarna fundamentalt annorlunda än tidigare år. Kriget i Ukraina driver upp priserna tillsammans med inhemsk konstruerad prisuppgång på drivmedel.

Inflationen som varit någorlunda låg och konstant de senaste 30 åren är nu den högsta sedan Kuwait-krigets dagar. 

 

De långa avtal som servicebranschen har med kommunen tar inte hänsyn till plötsligt stigande inflation. Indexregleringar görs ofta med index som baseras till merparten på kostnader för arbetskraft. Den inflation vi nu ser är till stor del driven ur högre energipriser som alltså inte ger ett fullständigt utslag i de aktuella indexen. 

Indexen släpar också flera månader från mätpunkt till ett justerat pris som vi kan ta betalt för. De avtal som nu gäller för kommande snöröjningar är mestadels baserade på index som justerats runt två procent. Marginalerna i branschen är redan små och prispressade och ligger på ett snitt runt 5 procent. Nu med en inflation runt tio procent kommer alla aktörer som arbetar åt kommunen få betydande utmaningar.

 

Vi har vid ett flertal tillfällen, det första redan tidig sommar, tagit upp problemet med kommunen. Tyvärr möts vi av kalla handen. Kommunen menar att ingångna avtal ska hållas till varje pris. Oavsett om Putin krigar i Ukraina eller om andra helt fundamentala förutsättningar förändras. Vi menar att det är olyckligt och på ett tydligt sätt visar att plats 263 av 290 kommuner Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner är välförtjänt. 

Förhållningssättet riskerar nu att många små lokala företag i Norrköping som är med och bidrar kring snöröjningen helt enkelt riskerar att snöröja utan att få täckning för sina kostnader. I förlängningen riskeras konkurs med ökad arbetslöshet i Norrköping som resultat. Då kommer inga gator, torg eller skolgårdar att snöröjas alls. 

 

Kommunen har fortfarande möjlighet att agera. Vi är när som helst beredda att sätta oss ned i samtal för att säkra upp snöröjningen för kommunens invånare även denna vinter. Den nya majoriteten i Norrköping har via Sophia Jarl sagt att det om ett år blåser mer företagsvänliga vindar över Norrköping. Vi hoppas att dessa företagsvänliga inslag redan kommer med nästa höststorm. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa