Vindkraften kan aldrig bli baskraft

 Det är löjeväckande att påstå att vindkraft är miljövänligt, med tanke på de resurser som krävs för att bygga upp den, skriver Stefan Frick i en replik till Mia Sköld (MP).
Det är löjeväckande att påstå att vindkraft är miljövänligt, med tanke på de resurser som krävs för att bygga upp den, skriver Stefan Frick i en replik till Mia Sköld (MP).

Det är beklämmande att läsa den okunskap som vindkraftsförespråkare ger uttryck för, skriver Stefan Frick.

Debatt 17 februari 2021 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Miljöpartiet positivt till Holmens planer" NT 8/2

Det verkar ligga i Miljöpartiets DNA att till varje pris smutskasta kärnkraften till förmån för vindkraft. Det visar bara att man totalt saknar förståelse för hur ett storskaligt, nationellt, elnät drivs. "Ju mer vindkraft desto bättre" - inget kunde var mer felaktigt. Mia Sköld (MP) med flera borde läsa på om begrepp som frekvensstabilitet, svängmassa och balans- eller reglerkraft. Ju mer slumpmässig vindkraft som tillförs elnätet, desto större krav ställs det på reglerkraften. Storskalig lagring av elenergi existerar inte idag. 

Produktion och förbrukning måste hela tiden matchas. När vindkraften varierar mellan några få procent upp till kanske 20-25 procent måste detta på något sätt balanseras. Den enda regler- eller balanskraft vi har idag är våra vattenkraftverk, och de var aldrig utformade för att verka som de nu får göra. Det är bara att konstatera, vindkraft kan aldrig bli en baskraft men kan utgöra ett tillskott. 

 

Miljöpartiet med flera har sett till att genom bland annat forsknings- och projekteringsförbud göra kärnkraften olönsam och därmed verkat för en förtida nedläggning av flera anläggningar. Sverige hade haft goda förutsättningar att ligga i kärnkraftteknikens framkant, men det har effektivt stoppats genom det inflytande på energifrågor som Miljöpartiet skaffat sig. Vilket i och för sig är helt obegripligt. 

 

Har vindkraftsförespråkarna satt sig in i vad Holmens planer verkligen innebär? Har man förstått vilket ingrepp det är att etablera en vindkraftsindustri med allt vad det innebär i form av infrastruktur? 

Inser ni till exempel hur stort betongfundament det krävs för att ett över 200 meter högt vindkraftverk ska stå stadigt? Det är löjeväckande att påstå att vindkraft är miljövänligt, med tanke på de resurser som krävs för att bygga upp den. Vi behöver definitivt inte känna någon tacksamhet mot att Holmen tänker förvandla en del av sin mark till vindkraftsindustri, snarare tvärtom. 

Det är snarare fullständigt obegripligt att den elintensiva verksamhet som de bedriver inte har lobbat för en ny utbyggnad av ny kärnkraft. 

Ämnen du kan följa