Tror inte Holmen på den lokala demokratins förmåga?

Planerna på vindkraft vid Klintaberget har hamnat på kollisionskurs med den lokala demokratin

Debatt 27 oktober 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöbalken föreskriver att en kommuns tillstyrkan fordras för att en vindkraftsetablering skall få komma tillstånd. Kommunens beslut i den frågan är definitivt och kan inte överklagas. 

Från vindindustrins sida har gång på gång framförts krav på att kommunerna ska lämna det här beskedet så tidigt som möjligt. Detta för att undvika onödig och kostsam byråkrati såväl på exploatörsidan som på den offentliga sidan. Våra skattepengar, lika väl som exploatörens projektpengar, kan användas bättre.


Holmens reviderade ansökan om tillstånd att få etablera storskalig vindkraft på Klintaberget lämnades in till länsstyrelsen i juni i år. I och med detta finns ett projekt som kommunen kan tillstyrka eller avstyrka. 

Borgerlig Samverkan har föredömligt snabbt på olika sätt klarlagt att det idag inte finns någon majoritet i kommunfullmäktige som kommer att tillstyrka Holmens vindkraftsprojekt på Klintaberget. Kommunen kommer med andra ord att lägga in sitt veto. Det här innebär att projektet snarast bör avslutas.


Fastigheter inom påverkansområdet föll i värde när Holmen bjöd in till samråd i september 2020. Under två år har Holmens vindkraftsplaner lagt en död hand över stora områden och skapat stor oro bland boende och småföretag. Vi ser nu att vardagen för många börjar återgå till det normala, men så länge Holmens ansökan ligger öppen hos länsstyrelsen saknas den definitiva slutpunkten på detta ärende.


Holmens vindkraftsplaner har orsakat stor skada för boende och småföretag i Klintabergets närområde. Holmens agerande nu reser tre frågor.
• Varför återkallar inte Holmen sin tillståndsansökan hos Länsstyrelsen?
• Tror inte Holmen på den lokala demokratins förmåga att lösa lokala problem och förmåga att göra en korrekt intresseavvägning när olika intressen står mot varandra?
• Tycker Holmen att det är väl använda skattepengar att belasta länsstyrelsen och kommunen med meningslösa arbetsuppgifter?


Vi inom RVNO vill inget hellre än en återgång till det normala. Vi har därför en uppmaning till Holmen. Drygt två år i vindkraftens skugga räcker! Avsluta ärendet nu!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa