Vill se att ännu fler Norrköpingsbor kan försörja sig själva

Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är ledstjärnan för både politiker och tjänstepersoner på det kontor jag leder som ansvarar för försörjningsstödet i Norrköpings kommun, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande Kompetensförsörjningsnämnden.

Sverigedemokraternas representanter skriver i sin artikel att det ska vara ordning på torpet. Helt rätt. Och det är ordning på torpet, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i Kompetensförsörjningsnämnden.

Sverigedemokraternas representanter skriver i sin artikel att det ska vara ordning på torpet. Helt rätt. Och det är ordning på torpet, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i Kompetensförsörjningsnämnden.

Foto: Pär Andersson

Debatt2024-05-20 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Alla som kan ska bidra till samhället" NT 15/5

Det är ett fokus vi haft under de senaste fem åren och som nu också uttryckligen står i Borgerlig Samverkans politiska program. Förutom striktare riktlinjer och nya arbetssätt med klienterna har vi också intensifierat arbetet mot bidragsfusk. Allt detta sammantaget har gett mycket goda resultat.

Vi har minskat behovet av försörjningsstöd med närmare en tredjedel under femårsperioden; vi har gått från i genomsnitt cirka 2 500 hushåll per månad till cirka 1 700 som uppbär försörjningsstöd. Vi har dessutom under perioden kortat ner den genomsnittliga tiden för hur länge en klient behöver bidraget från en mediantid på 189 dagar till 131.

Vi har en planering för varje biståndstagare för att denne så snart som möjlighet ska kunna försörja sig själv. Under det senaste året har också många som stått riktigt långt från arbetsmarknaden kommit ut i arbete eller studier.

Den nuvarande lagstiftningen ger oss goda möjligheter att ställa krav. Men den har också begränsningar både när det gäller insatser och vissa krav på den enskilde för att ha rätt till försörjningsstöd. Därför välkomnar jag de förslag på lagändringar som håller på att formas utifrån den utredning som nyss överlämnats till ansvarig minister.

På senaste nämndsammanträdet fick kontoret i uppdrag att noggrant följa departementets arbete med utformning av förslagen så att vi när ändringar i lag träder i kraft genast kan tillämpa dem. Men vi sitter inte stilla och väntar på en ny lag utan under tiden utvecklar vi de möjligheter vi har för att nå ännu längre i vårt arbete med att fler ska försörja sig själva och för att förhindra bidragsfusk.

När vi beslutade om riktlinjer och formade nya arbetssätt 2019 antogs det i princip i total politisk enighet.  Jag ser fram emot ett gott samarbete med SD även framåt för att se ännu fler Norrköpingsbor försörja sig själva. Det vinner alla på; samhället, familjerna och inte minst barnen som ser sina föräldrar gå till jobbet.

Sverigedemokraternas representanter skriver i sin artikel att det ska vara ordning på torpet. Helt rätt. Och det är ordning på torpet. Vi ställer höga krav på de som besöker vårt torp och alltid med en plan att vistelsen ska vara så kort som möjligt för att de istället ska kunna skapa sig sitt eget.