Vilka av dina kollegor försvinner om kriget kommer?

De flesta av oss har ett arbete att gå till varje dag.

Debattörerna menar att det är viktigt att veta hur beredskapen på arbetsplatsen ser ut i händelse av kris eller krig.

Debattörerna menar att det är viktigt att veta hur beredskapen på arbetsplatsen ser ut i händelse av kris eller krig.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-08-27 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ofta tillhör vi en arbetsgrupp och har en eller flera kollegor att förhålla oss till. Vi är ålagda att samarbeta och hjälpas åt i vår tjänst. Vissa av oss har turen att ha bra relationer med kollegorna, kanske till och med vara kompisar. Vi vet att Stina sedan 20 år är med i en ridklubb, att Stefan är fotbollstränare för ungdomar och att Anton är en riktig fena på raggarbilar.

Dock är vi inte särskild bra på att veta vem som har en krigsplacering i vår organisation. Vet du det - du som läser detta - vet du på stående fot vilka av dina kollegor som försvinner ”om kriget kommer”? Vet du själv vilka förväntningar din arbetsgivare har på dig i ett krisläge? Eller vilka som kan rycka in och bistå vid t.ex. översvämningar? Vet du vilka som hjälper just nu vid massvaccinationen, t.ex.? Eller vilka av dina kollegor som kommer att försvinna från din arbetsplats om exempelvis en stor naturkatastrof inträffar?

Om inte - ställ frågan till din närmaste chef. Det är dags för hela samhället att ha stenkoll på de styrkor och resurser som finns tillgängliga – och inte, menar Moderaterna i Östergötland.

En kris uppstår oftast utan förvarning, så det är viktigt att i förväg ha tänkt genom möjliga händelseförlopp och hur långt man kan hantera dem själv och tillsammans med andra. I dagsläget har vi en lagstiftning som bygger på den gamla tidens två scenarios: krig eller fred. I det fall krigslagar börjar gälla så ställs det mesta på sin kant men det blir också väldigt tydligt vem som ansvarar för vad. Det är det däremot inte i kris för de flesta av oss, och en kris är det mest sannolika scenariot, vilket nu de flesta lär ha blivit varse om.

Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade och då avses inte bara frågan om att äga resurser och kunskaper, men även ha en plan för hur dessa ska användas och då är det en grundläggande fråga vilka resurser som kvarstår till förfogande i händelse av kris eller krig.

I gråzonen kan vi hastigt förflytta oss till en krissituation som kräver att resurser kallas in för att hantera en akut situation utan att regeringen beslutat om höjd beredskap. Därför bör vi inte längre tala om krigsplacering, utan om krisplacering som kan inkludera många fler.

Under våren 2021 har vi, Moderaterna i Östergötland, antagit flera förslag på om bättre krishantering som vi kommer att driva för en bättre beredskap:

Utred förutsättningar för krisplacering jämte en krigsplacering för en bredare och mer relevant framtida krisberedskap

Upplys även privata arbetsgivare om behovet av inventering avs krigsplacering för sin egen krisberedskap

Inkludera personalförsörjning utifrån aktuella kris- eller krigsplaceringar i kommunernas kontinuitetsplaner.

Vi menar att det är av största vikt och intresse för samhället i stort och för alla organisationer, såväl privata som offentliga, att veta vilken personal som i händelse av kris eller krig kommer att kvarstå på arbetsplatsen och hur beredskapen i den egna organisationen ser ut för att täcka manfallet. Ansvaret faller särskilt tungt på de kommunala arbetsgivarna som har att sörja för både unga och äldres vård och omsorg. En disponibilitetskontroll pågår på många kommuner, men behöver prioriteras upp för allas vår säkerhet. Och andra arbetsgivare behöver bli varse.

Östgötamoderaternas krisberedskapsgrupp

Joanna Sjölander, Olga Ackerfors, Torbjörn Pettersson, Frans Unosson, Peter Karlsson, Johan Rutfors