Viktigt skydda natur, ekosystem och biologisk mångfald

Det är olyckligt att NT den 1/10 på sin ledarsida sprider en helt annan bild än den SVT ger i serien "Slaget om skogen".

Debatt 5 oktober 2021 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Jakob Styrenius: SVT kränker skogsägarna" NT 1/10

Sanningen är nämligen den att Sverige till stor del missat FN:s mål om biologisk mångfald, Aichimålen, visar en rapport från Naturskyddsföreningen tidigare i år.

Tolv av de 20 målen är inte uppfyllda och fyra bara delvis uppfyllda. För tio år sedan skrev Sverige under ett avtal om just detta. Vi måste vara en stark pådrivande kraft i dessa frågor. Men så är det således tyvärr inte. Oron för framtiden är stor. 


Naturskogar skövlas via kalhyggen, tätortsnära skogar bebyggs och artrika fjällnära skogar, som stått orörda i hundratals år, är hotade. Biologisk mångfald och tillgängligheten för friluftslivet försvinner varje dag i kortsiktigt ekonomiskt fördelaktiga kalhyggen. Skogar, naturskyddsområden, nationalparker och fjällen har haft kraftigt ökade besöksantal under pandemin. Och flera sådana kommer. Allemansrätten och strandskyddet bidrar till att Sverige är ett uppskattat land att idka friluftsliv i. Både för oss som bor här och för turister utifrån. Skogsägarnas vinst står mot ett fungerande ekosystem med viktig artrikedom för en hållbar framtid. Plantager med granar, som man nu dessutom vill gödsla för snabbare tillväxt, ersätter artrika naturskogar. Det ökar kraftigt risken för granbarkborre, större skador vid bränder och helt förlorad undervegetation. Detta bidrar till att älgarna ger sig på nyplanterade tallar då de inte kommer fram i granplantagerna och heller inte finner viktig föda där. 


Vi kan fortfarande vända trenden. Men tiden börjar rinna ut. För att kunna stoppa massutrotningen måste en mycket större del av världens natur skyddas. Vi måste ställa om till ett jord- och skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden och stoppa utfiskningen av våra hav. För att lyckas måste vi få stopp på överkonsumtionen och ställa om till en mer hållbar livsstil. 

 

Det är ingen överdrift att påstå att artförlusten är en av vår tids största ödesfrågor. Politiker och andra makthavare måste agera nu. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan. Det behövs åtgärder som värnar våra skogar, hav och öppna landskap och insatser som bromsar artförlusten. Och här har även media, som SVT och Norrköpings Tidningar, en mycket viktig roll. Nämligen att sprida saklig information till sina läsare.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Politikerna behöver lyssna på tjänstemännen

Politikerna behöver lyssna på tjänstemännen

Insändare: Norrköping går fel väg för att lösa krisen

Norrköping går fel väg för att lösa krisen
Visa fler
Ämnen du kan följa