Viktigt med paus - för vattenkraftens överlevnad

Äntligen har regeringen beslutat att inleda ett moratorium för vattenkraften och därmed pausa dess miljöomprövning.

Debatt 10 mars 2023 09:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta ska ses i ljuset av flera års nedmontering av det svenska elsystemet, vilket har försatt Sverige i ett utsatt läge. Nu handlar det om att tålmodigt och uthålligt hitta rätt väg framåt.

 

För att möta alla de behov som både klimatomställningen och ett fortsatt upprätthållande av välfärden kräver, kommer vi att behöva dubblera vår svenska elproduktion. Extra viktigt är det att vi bygger ut den planerbara elproduktionen. Vattenkraften är en förnybar energikälla och spelar en avgörande roll för stabiliteten i elsystemet eftersom vatten, till skillnad från el, enkelt kan lagras och användas för att generera energi vid behov.

 

Därför är varje kilowattimme vattenkraften står för viktig. Vi ska ha en lagstiftning som är modern och svarar mot dagens högt ställda miljölagstiftning. Men allt för ofta har myndigheter i Sverige inte använt sig av alla tillgängliga undantag i den nya lagstiftningen. Därför är det bra att omprövningarna nu pausas så att vi kan göra ett omtag och gå till botten med den oro som har uttryckts ifrån branschen. 

 

För oss kristdemokrater är det dessutom inte bara en energifråga – vilket i sig skulle vara ett tillräckligt skäl för att pausa – utan det finns även andra värden med vattenkraftens fortlevnad. Särskilt när det gäller den småskaliga vattenkraften. Ofta har dammar och verk satt prägel på den omkringliggande bygden genom århundraden och rymmer en kulturhistoria värd att vårda. Vi vill säkerställa att inte ett enda kraftverk rivs ut som en följd av en övernitisk tolkning av EU:s direktiv.

 

Nu ger vi chansen för processen att landa i en sund balans mellan miljöskydd, energiproduktion och respekt för värdefulla kulturmiljöer.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa