Jarl behöver ge besked om förtroende finns

Jag tror Sophia Jarl missförstått när hon säger att hon inte kan kommentera en säkerhetsprövning.

"Kan vi ha förtroende för en person som enligt egen utsago är naiv och som av allt att döma brister i omdömet?", skriver Olle Vikmång (S).

"Kan vi ha förtroende för en person som enligt egen utsago är naiv och som av allt att döma brister i omdömet?", skriver Olle Vikmång (S).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2022-12-05 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi ska alltid utvärdera vad skattemedel finansierar" NT 1/12

Det är självklart och hon ska inte kommentera den eftersom det råder sekretess runt detta. Där är vi helt överens. Min fråga handlar om förtroende, det är något helt annat. 

I det här fallet har vi ett kommunalråd i majoriteten, med en hög lön och som inte har något som helst ansvar. Bara det gör ju att man höjer på ögonbrynen. Det ska förvisso inte lastas Christoffer Jarnvall (SD) utan snarare Sophia Jarl som låter det ske.

Samme Jarnvall har dock på eget bevåg sålt hemligstämplad information för egen vinning, något han själv bekräftat i media. Han har även avstått från att betala in skatter från sitt företag i närtid. I det perspektivet blir frågan om förtroende verkligt intressant. Kan vi ha förtroende för en person som enligt egen utsago är naiv och som av allt att döma brister i omdömet? Den frågan behöver Sophia Jarl svara på snarare än att gömma sig bakom den säkerhetsprövning hon inte ville skulle genomföras. Det finns inget sekretessbelagt i varken frågan eller svaret.

Om svaret fortsätter utebli är risken att frågan lämnas öppen för tolkningar. Exempelvis skulle man kunna tänka att Sophia Jarl har ett stort förtroende för Jarnvall, eller så skulle man kunna tänka sig att hon är beredd att ha en person med ett så gravt bristande omdöme i kommunledningen för att säkra makten till varje pris. 

Därför är frågan viktig, inte bara för mig utan för Norrköping.