Vi vill ta tillbaka barndomspsykiatrin i regionens regi

Nu är det hög tid att sätta stopp. Alla barn och unga i Östergötland ska få den vård de behöver och har rätt till.

Torbjörn Holmqvist (S), regionråd i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Torbjörn Holmqvist (S), regionråd i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Foto: Annica Hesser

Debatt2022-09-08 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att kraftsamla och skapa en samlad robust regiondriven barn- och ungdomspsykiatri. Vi Socialdemokrater står för att ta tillbaka barn- och ungdomspsykiatrin i regional drift. 

Socialdemokraterna kommer inte gå med på Moderaternas förslag att lägga mera ungdomspsykiatri på privata alternativ, så kallat vårdval. När syftet med en verksamhet är vinst så väljs de lönsammaste patienterna före andra mer behövande. Då blir det så att patienter med omfattande krav på samverkan och vårdinsats har svårt att få en samlad insats kring sin behandling. Så kan vi inte agera mot våra barn och unga i Östergötland.

 

Region Östergötland har idag upphandlat 35 procent av barn- och ungdomspsykiatrin hos privata vårdgivare. Ändå kortas inte köerna alls. Inte ens i moderatledda Region Stockholm har man gått så långt. Där har man upphandlat drygt 20 procent. Alla måste inse att det inte fungerar.
Erfarenheten visar att det behövs byggas en samlad robust verksamhet för att möta den psykiska ohälsan. Vi kan inte ha privata vårdgivare som fungerar som egna öar utan ansvar för helheten. Vi behöver stärka barn- och ungdomshälsan för att möta ohälsa tidigt genom samverkan mellan skola, vård och socialtjänst.

I stället för vårdval vill Socialdemokraterna ta tillbaka hela barn- och ungdomspsykiatrin i regional drift. Vi ska kraftsamla och skapa en väg in. Moderaterna har varit tydliga med att de går till val på mera privatiseringar. Nu vill vi göra precis tvärtom. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden steg för steg.

Lena Micko
Lena Micko