Vi vill stoppa Borgerlig samverkans utförsäljningar

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) följer sin egen ideologiska dröm om ett, enligt henne, fritt samhälle där våra gemensamma skattekronor ska hamna i fickorna på välfärdsmiljardärer och inte gå tillbaka till vårt gemensamma, skriver Olle Vikmång (S), oppositionsråd.

Det finns väldigt lite som pekar på att den privatisering som sker av välfärden är särskilt effektiv. Bara inom gymnasieskolans värld kan vi se att ett ökat marknadstänk och privatiseringar har drivit på undervisningskostnaderna med fyramiljarder kronor, skriver Olle Vikmång (S) kommunalråd i opposition.

Det finns väldigt lite som pekar på att den privatisering som sker av välfärden är särskilt effektiv. Bara inom gymnasieskolans värld kan vi se att ett ökat marknadstänk och privatiseringar har drivit på undervisningskostnaderna med fyramiljarder kronor, skriver Olle Vikmång (S) kommunalråd i opposition.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2024-01-23 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi bygger Norrköping tillsammans med näringslivet" NT 14/1

Att hon motiverar det genom att kommunen ska gå igenom ett stålbad får stå för henne. 

Att hon är tydlig i sin argumentation att kommunen ska avveckla kommunal konkurrens och vara mer inbjudande till företag som vill utföra tjänster åt kommunen är inte något nytt. Dock är det tydligt för oss Socialdemokrater att det är ett systemskifte som ska genomföras i kommunen. 

Vi socialdemokrater är inte emot privata aktörer i välfärden. Det är exempelvis helt i sin ordning att kommunen upphandlar delar av våra platser på särskilt boende i äldreomsorgen, för ökad valfrihet för såväl boende som medarbetare. Det vi vänder oss emot är ett system där fri etableringsrätt råder och där privata aktieägares rätt till vinst på skattemedel styr, snarare än Norrköpingsbornas behov av välfärd.

Vi vill stoppa Sophia Jarls och Borgerlig samverkans ideologiskt motiverade utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar likt Louis de Geer och äldreomsorgen.

Vi ställer oss tveksamma till att den gemensamma välfärden blir bättre bara den gemensamma skattekronan effektiviseras in i privata utförares verksamheter. Att skjuta skattekronan längre bort från medborgaren genom minskad insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande innebär en förlust av demokratisk kontroll över den gemensamma välfärden. 

Risken som Sophia Jarl missar i sin iver att vilja privatisera all kommunal välfärd och på så sätt ”effektivisera” skattekronan är att de privata aktörerna kan sluta med sin verksamhet när de vill. Kvar står Norrköpings medborgare som får stå för notan och ta emot en försämrad välfärd. 

Det finns väldigt lite som pekar på att den privatisering som sker av välfärden är särskilt effektiv. Bara inom gymnasieskolans värld kan vi se att ett ökat marknadstänk och privatiseringar har drivit på undervisningskostnaderna med fyra miljarder kronor.

Vi socialdemokrater förstår att de gemensamma resurserna är begränsade och att de svåra ekonomiska förutsättningar nu måste hanteras. Vi har tagit oss an liknande utmaningar förut och är beredda att göra det igen. 

Till skillnad mot nuvarande styre så ser vi socialdemokrater att ekonomiska och politiska prioriteringar kanske är än mer viktiga nu när tiderna är tuffa. Därför har vi valt att skydda skolan från generella besparingar, för att inte barnen ska behöva betala priset för den ekonomiska krisen. Vi har även valt att göra en historisk satsning för att motverka kriminalitet och öka tryggheten i Norrköping. Vi menar att ett samhälle, även i de svåraste ekonomiska tiderna, måste kunna garantera säkerheten för invånare och förhindra att barn dras in i kriminalitet.

Vi socialdemokrater jobbar varje dag för ett effektivt användande av våra gemensamma resurser. Därför sätter vi eleverna i skolan och Norrköpingsbornas trygghet före privatiseringsexperiment och utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Sophia Jarl och hennes parti har aldrig satt den gemensamma välfärden först.