Vi vill skapa en gemenskap med grund i vår kristna tro

I förra kyrkovalet ställde nomineringsgruppen Borgerligt alternativ upp i valet till Norrköpings kyrkofullmäktige.

Arkivbild.

Arkivbild.

Foto: SVEN KAESTNER

Debatt2021-09-03 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Avgörande för oss var att frågan om krematoriet ombyggnad eller ej. Vi lyckades väcka opinion för att restaurera och modernisera krematoriet. 

Det lyckades och krematoriet är under ombyggnad. Vi fick fem mandat i kyrkofullmäktige och är sedan tidigare representerade i stift och kyrkomöte.

Vi är en nationell partipolitisk obunden nomineringsgrupp med program på såväl nationell, stift och pastoratnivå. För oss är grunden den kristna tron, evangeliets budskap, en folkkyrka och att alla är välkomna. Fokus för oss är att medverka till att utveckla Svenska kyrkan så att det förblir en folkkyrka där människor samlas kring tro och hopp för framtiden.

I år har vi i vårt program fokuserat på betydelsen av att kyrkan fortsatt ställer upp när människor har det svårt och behöver stöd för att just få framtidstro. Vi värnar om sjukhuskyrkan, själavård och att kunna få stöd när det behövs. 

I kyrkan finns det många olika anställda som vi möter kyrkoherde, präster, diakoner, vaktmästare, musiker men det är tillsammans med oss medlemmar som vi tillsammans är Svenska kyrkan. Vi vill bevara det kyrkliga arvet och skapa gemenskap med grund i vår kristna tro.