Vi vill se ekonomisk uppföljning i Finspång

Den senaste rapporten från Finspångs kommunrevision pekar på ett flertal brister angående insyn, styrning och ekonomisk kontroll i kommunledningen.

Sverigedemokraterna i Finspång skriver om de brister de ser i kommunen.

Sverigedemokraterna i Finspång skriver om de brister de ser i kommunen.

Foto: Thomas Möller

Debatt2022-06-15 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det handlar bland annat om bristande mål och budgetprocess, bristfällig ekonomistyrning och brister i personal och kompetensförsörjning. Här återfinns många av de brister som även vi sverigedemokrater sedan länge har uppmärksammat.

Särskilt slående menar vi är oförmågan att komma till rätta med de ständiga underskotten i social sektor och inte minst de sjunkande skolresultaten. Oroande är också den brist på styrning och kanske främst insyn som vi sverigedemokrater menar präglar samhällsutvecklingsfrågor kopplat till visionen om 30-tusen invånare 2035.

Frågor om översikts och detaljplaner, bygg och miljöfrågor som egentligen borde beredas samlat, delas upp mellan olika utskott, beredningar, nämnd eller delegeras till tjänstemän. Resultatet blir att väldigt få har en samlad överblick i dessa frågor - något som kanske också är meningen! Risken blir därför att felaktiga och skadliga beslut fattas, en risk som blir mer och mer uppenbar nu när konjunkturen med stor sannolikhet vänder ner och förväntad befolkningsökning bara visade sig vara en illusion!

Hur ska vi då komma till rätta med alla dessa problem? Vi Sverigedemokrater har krävt ekonomisk uppföljning varje månad i kommunstyrelsen. Vi måste också se över hela budgetprocessen som sedan ett antal år styrs genom en till stora delar utopisk och överstatlig agenda! Kunskap och ordning måste återigen bli ledorden i skolan. Studier på Komvux/SFI måste villkoras för att på så sätt få stopp på den kostnadsdrivande och ständiga rundgången av individer som pendlar mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Vi tror även att det finns en anledning till att bara en handfull av Sveriges 290 kommuner valt den alternativa förvaltningsform som vi har i Finspång. Den är helt enkelt dålig och inte minst problematisk ur ett demokratiskt perspektiv. Alltför mycket av det politiska arbetet och beslutsfattandet har centraliserats till kommunstyrelsen, som sedan av ren slentrian vidaredelegerar beslutanderätt till förvaltningen.

Vi menar att det är dags att i ett initialt skede införa en renodlad utbildningsnämnd samt en samhällsbyggnadsnämnd, båda med berednings och verksamhetsansvar. Dels får vi samlade arenor för utbildnings och samhällsbyggnadsfrågor, dels förhoppningsvis fler engagerade politiker som blir involverade i beslutfattandet.

Vi vill att Finspång ska växa och frodas men det måste ske genomtänkt, verklighetsförankrat och framför allt gynna dagens och kommande generationers Finspångare!