Vi vill se återgång till ansvarsfull energipolitik

Vi vill återgå till en ansvarsfull energipolitik, skriver två moderater i en debattartikel.
Vi vill återgå till en ansvarsfull energipolitik, skriver två moderater i en debattartikel.

Miljöpartiet påstår I en debattartikel (NT 14/7) att M ”saknar framtidsplan i sin klimatpolitik”.

Debatt 21 juli 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Högern saknar framtidsplan i sin klimatpolitik" NT 14/7

 

Dessvärre kan vi konstatera att MP har en ”framtidsplan” för sin energipolitik som under de senaste åtta åren skapat en situation som är ytterst allvarlig. MP:s framtidsplan tydliggjordes i en debattartikel (Di 21/12 2020) under rubriken ”Så ska förnybart fasa ut även kärnkraften”, och som undertecknades av bl a Per Bolund (MP) och Lorentz Tovatt (MP). MP:s ståndpunkt kan sammanfattas med att kärnkraft skall fasas ut och ersättas av sol- och vindkraft, kosta vad det kosta vill. Kostnaden för företag och medborgare för den politiken är nu uppenbar för alla, utom för MP.

 

Det är riktigt att vi inte kommer att driva den energipolitik som MP förespråkar. Vad är det för mening med ”utbyggnad av laddstolpar” som föreslås i debattartikeln, om det inte finns tillgång till el? 

Den miljö- och energipolitik som MP förespråkar har prövats under två mandatperioder. Vi ser nu konsekvensen av den politiken. En konsekvens är att kostnaden för el-energi nått nivåer som aldrig tidigare förekommit i vårt land. Men det är värre än så. Vi har en sårbarhet i el-försörjningen som inte är acceptabel. Utan leveranssäker el stannar pumpar, fläktar, hissar och stora delar av vår industri. Utan el, inget ljus och ingen värme i våra bostäder. Mat ruttnar i kylskåp och frysboxar. Höga energipriser driver dessutom upp inflation och räntor. Det här är konsekvensen av MP:s politik under gångna mandatperioder och värre väntar om MP:s plan för den framtida energipolitiken genomförs.

 

Det finns ingen snabb lösning på de problem som regeringen S/MP orsakat genom en ansvarslös energipolitik. Vad vi kan lova är en politik som möjliggör en återgång till en ansvarsfull, robust och säker produktion av el-energi, till ett pris som är konkurrenskraftigt på en internationell marknad. MP:s recept bygger på önsketänkande och verklighetsflykt. Det hjälper inte när politikens konsekvenser gör sig påminda, oavsett om det handlar om att hissen stannar mellan två våningsplan, eller när el-räkningen skall betalas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa