Vi vill öppna ny barnmoskeledd förlossningsavdelning

Återigen kan vi läsa om brist på barnmorskor och en kvinnosjukvård som är hotad.

Debatt 24 juli 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östergötland ligger på många sätt i botten när det gäller just tillgänglighet och bemanning inom dessa områden. Under våren presenterade Vänsterpartiet en rad förslag till satsningar för att stärka och utveckla mödra- och förlossningsvården i Östergötland.

 

Den grundläggande orsaken till att Östergötland hamnar dåligt i jämförelse med andra regioner är att det är för få barnmorskor som vill jobba i Östergötlands sjukvård. Därför krävs det ett omfattande arbete för att se över hela vårdkedjan och hur vi kan göra vården både bättre men också mer attraktiv att arbeta i.

Ett av Vänsterpartiets viktigaste förslag är att vi behöver öppna en ny barnmorskeledd förlossningsavdelning i länet. Vid barnmorskeledda avdelningar används andra arbetssätt och metoder där barnmorskans kompetens stärks och lyfts fram. Det skulle ge möjlighet för barnmorskor att utvecklas mer inom sin yrkesroll samt ge de gravida ytterligare möjlighet att välja vilken form av vård de vill ha. Detta är också en verksamhet som skulle locka många barnmorskor till regionen då det skulle vara en unik verksamhet i landet.

 

Vi behöver också satsa på mödravården. Idag har Östergötland mycket låg tillgänglighet och erbjuder de gravida alltför lite stöd och hjälp under graviditeten. Genom en förstärkt mödravård där man kan erbjuda mer omfattande insatser för att de gravida ska vara mer förberedda för sin förlossning skulle både ge tryggare förlossningar med färre komplikationer samtidigt som det skulle avlasta trycket på länets förlossningsavdelningar.

 

Sedan måste det givetvis till satsningar på barnmorskornas löner och arbetsmiljö. För att attrahera barnmorskor till Östergötland behövs satsningar på både lön och scheman som gör att man både orkar och vill arbeta inom kvinnosjukvården i Östergötland.

Det är synd att NT aktivt väljer att inte rapportera om Vänsterpartiets satsningar när man skriver om förlossningsvården i Östergötland. Vi är det enda partiet som under de senaste året lyft den alltmer krisande vården och kommit med konkreta förslag på hur den ska kunna utvecklas och stärkas.


 
 
 
 
 
 
Val - 2022 Östergötland

Debatt: Förstärk hjälpen till barn och unga redan innan de börjar må dåligt

Förstärk hjälpen till barn och unga redan innan de börjar må dåligt

Debatt: Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull
Visa fler
Läs mer!

LISTAN: 80 vittnesmål från vården: "Aldrig stött på sådan tystnadskultur som här" • "Finns en uppgivenhet"

LISTAN: 80 vittnesmål från vården: "Aldrig stött på sådan tystnadskultur som här" • "Finns en uppgivenhet"

Debatt: Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar

Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar
Ämnen du kan följa