Vi vill ha en öppen folkkyrka för alla

Nu kan du som medlem i Svenska kyrkan välja vilken väg kyrkan ska ta.

Ensam är inte stark utan vi behöver alla stöd någon gång. I pandemins spår är kyrkans sociala arbete i form av diakoni viktigare än någonsin, skriver Klas Corbelius och Anne-Lie Nielsen.

Ensam är inte stark utan vi behöver alla stöd någon gång. I pandemins spår är kyrkans sociala arbete i form av diakoni viktigare än någonsin, skriver Klas Corbelius och Anne-Lie Nielsen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2021-08-30 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En öppen kyrka för alla som tar ansvar för den gröna omställningen och står upp för den utsatte, oavsett vem hen är. Eller en nationalistiskt konservativ kyrka som i första hand hjälper kristna och där präster får bestämma om de ska viga samkönade par. Du avgör! 

Varje kyrkoval stirrar sig vissa nomineringsgrupper blinda på partiernas deltagande i kyrkan. Om detta kan vi ha olika åsikter, men det viktiga borde ändå vara vilka åsikter vi har om de vägval och utmaningar som Svenska kyrkan står inför. Vi som kandiderar för S i kyrkovalet är medlemmar och ofta engagerade i kyrkan på ett eller annat sätt. Vi har hittat en plats i Svenska kyrkan och vill göra vad vi kan för att fler ska hitta sin.

Då är det viktigt att kyrkan bottnar i sin egen tradition. Ett av Bibelns vanligaste teman är att Gud vill rättvisa. Det bör också vara viktigt för kyrkan. Jesus bröt normer och visade i handling vad det innebär att älska sin nästa som sig själv, att visa solidaritet. Då behöver Svenska kyrkan också stå upp för den utsatte. Vare sig det är en flykting från Afghanistan eller en fattig mamma som får hjälp att ge julklappar till sina barn.

Ensam är inte stark utan vi behöver alla stöd någon gång. I pandemins spår är kyrkans sociala arbete i form av diakoni viktigare än någonsin. För att bryta ensamhet och isolering. För att hjälpa människor att komma tillbaka från hemlöshet. För att ha mat för dagen. Vi är därför väldigt glada över samarbetet med både Stadsmissionen och Hela Människan. 

En öppen folkkyrka innebär en kyrka utan trösklar, öppen för såväl troende, sökare som tvivlare. Det innebär en bred verksamhet. Vi vet att körerna för många är en ingång till kyrkans gemenskap. Barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri.

Kyrkan behöver vara tillgänglig och finnas nära människor, från Vånga till Kvarsebo, från Simonstorp till Tingstad. Vi var också drivande när möjligheten till begravningar på lördagar infördes och kämpade för att vi skulle ha kvar krematoriet i Norrköping. Nästa år kan vi glädjas åt att det nyrenoverade och miljöanpassade krematoriet färdigställs.

Vår tids ödesfråga är klimathotet. Vi socialdemokrater har redan drivit igenom en nationell klimatstrategi i Svenska kyrkan och Norrköping var tidigt ute med att satsa på vindkraft. Det arbetet måste fortsätta. Solpaneler på lämpliga tak är en möjlighet. Det är också viktigt att kyrkan förvaltar sitt stora skogsinnehav på ett hållbart sätt.

I en orolig omvärld är den internationella solidariteten viktig. Där är vi stolta över Act Svenska kyrkan som hjälper utsatta människor världen över. Därför har vi i kyrkomötet föreslagit att de ska få ett större tillskott för att kompensera för att det varit svårare att samla in pengar under pandemin samtligt som behoven blivit större.

Vi behöver också ta vara på våra fantastiska medarbetare, till exempel genom minimering av vikariat och stärkt kompetensutveckling. Vi vill fortsätta ge unga möjlighet till sommarjobb. Tillsammans; anställda, ideella och medlemmar, förverkligar vi den öppna folkkyrkan.